Vi ste ovdje
Home > Kultura i tradicija > Historija i tradicija (Page 95)

Ispovjesti silovanih Bošnjakinja / Silovana 365 dana u godini (PRIČA PRVA)

Poštovani čitaoci, Diwan počinje sa objavljivanjem serije ispovIjesti silovanih Bošnjakinja. Ova izuzetno važna tema kao da je zapostavljena a predstavlja jednu od najvećih tragedija koja se našem narodu desila tokom zadnje agresije. Sva monstruoznost i divljaštvo hordi koji su napali BiH ovdje, kroz ispovjesti ovih nesrećnih žena, se

Ubijanje znamenitih Bošnjaka u Jasenovcu

Bošnjaci su u jasenovačkom logoru ubijani kao antifašisti U Jasenovcu je (12.05.) održana komemoracija povodom stradanja logoraša u jasenovačkom logoru i njihovog proboja iz logora prije 68 godina. Komemoracija je održana tri sedmice od datuma proboja logoraša (22.04.), a razlog su poplave u aprilu, upravo na godišnjicu proboja Sjećanje

Kako je oduzimana zemlja Bošnjacima u Kraljevini SHS

Raspad Austro-ugarske monarhije izazvao je velike promjene ne samo na Balkanu nego i šire. Jedna od tih promjena svakako je i stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine, u čiji sastav su ušle sve južnoslavenske zemlje. Međutim, već samo ime novonastale države sugeriralo je diskriminatornu prirodu njenog ujedinjenja bez

Sultan Fatih je zaštitio kršćanske svečenike u Bosni

Svečana akademija povodom 550 godina od susreta fra Anđelal Zvizdovića i sultana Mehmeda II Fatiha na Milodražu. FOJNICA - U Franjevačkom samostanu u Fojnici održana je svečana akademija povodom 550 godina od susreta fra Anđela Zvizdovića i sultana Mehmeda II Fatiha na Milodražu, kada je fratar zatražio garanciju života

Neislamska vjerovanja i običaji u praksi balkanskih muslimana i odnos uleme prema njima

Ovu hadisku predaju zabilježio je Dija u djelu ''El-Muhtar'', a prenosilac od Poslanika, a.s., je Ebu Bekr, Allah bio zadovoljan sa njim. Jedne prilike je Allahov Poslanik, s.a.v.s., govorio ashabima o širku, rekavši da se boji za svoj ummet skrivenog širka koji je skriveniji od hoda mrava. Tada ga je hazreti

Top