Biografije istaknutih Bošnjaka

Biografije istaknutih Bošnjaka

Činjenice ispred idealiziranja u djelima Hamdije Kreševljakovića (2)

U djelima Hamdije Kreševljakovića nije primjetno idealiziranje vremena o kojem je govorio. Prije pisanja svojih radova trudio se da sveobuhvatno istraži određenu temu, te...

Sarajevo kao nepresušna inspiracija Hamdije Kreševljakovića (1)

Hamdija Kreševljaković rođen je 6. septembra 1888. godine u Sarajevu. Rodni grad u kojem je završio osnovnu školu, a kasnije i učiteljsku, koja će...

Ibrahim ef. Maglajlić – prvi predsjednik Jugoslovenske muslimanske organizacije

Hadži hafiz Ibrahim ef. Maglajlić rođen je u Banja Luci 25. aprila 1861. godine, sin je hadži Smaila, a potiče iz vrlo ugledne i...

Adil Zulfikarpašić – Put u Foču

Srce mi je zakucalo od uzbuđenja, kad sam čuo da još danas putujem u Foču, u Vrhovni štab. Tamo sam pozvan od Tita. Foča...

Ćamil Sijarić – od Bijelog Polja do Sarajeva

Ćamil Sijarić bošnjački je pisac, porijeklom iz Sandžaka. Rođen je 1913. godine u Šipovici kod Bijelog Polja. Još kao dječak ostao je bez oba...

Safvet-beg Bašagić o važnosti pisane riječi

Safvet-beg Bašagić o važnosti pisane riječi koja opstaje uprkos raznim sistemskim promjenama: “Jedan narod može doživjeti politički, socijalni i ekonomski fijasko u svojoj postojbini. Sve...

Ejup Mušović – jedan od najpoznatijih historičara iz Sandžaka

Među najistaknutije bošnjačke historičare sa područja Sandžaka svakako spada Ejub Mušović. Rođen je u sandžačkom gradu Tutinu 1930. godine. Osnovnu školu pohađao je u...

Sulejman Šarac – reis-ulema koji nije bio po volji austrougarskog režima

Reisu-l-ulema Sulejman Šarac, rođen je u Stocu 1850. godine. Osnovno obrazovanje stekao je u rodnom mjestu, gdje je završio i hifz, pred poznatim hodžom...

Derviš-beg Miralem – istaknuti borac za vakufsko-prosvjetnu autonomiju Bosne i Hercegovine

Derviš-beg Miralem rođen je u Jemanlićima kod Donjeg Vakufa 1860. godine. Školovao se u Travniku i Carigradu, ali nikad nije stupio ni u kakvu...

Aćif Hadžiahmetović – simbol otpora Bošnjaka iz Sandžaka

Jedan od najpoznatijih političara sa područja Sandžaka Aćif Hadžiahmetović rođen je 1887. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu i ruždiju završio je u svom...