Kultura i obrazovanjeU Fokusu

Konkurs za najbolji literarni rad na temu: Ramiz Salčin je živ, samo vi to ne osjećate

Organizacijski odbor Memorijalnog malonogometnog turnira „Ramiz Salčin“ objavljuje konkurs za najbolji literarni rad na temu „Ramiz Salčin je živ, samo vi to ne osjećate“

USLOVI KONKURSA:

  1. Literarni rad ne smije biti kraći od 800 karaktera i prelaziti više od 1200 karaktera (sa razmacima)
  2. Mora biti usko vezan za naslovljenu temu.
  3. Rad ne smije nigdje biti prethodno objavljen, niti korišten u druge svrhe.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na literarnom konkursu nije ograničeno.

NAGRADE ZA NAJBOLJE RADOVE:

  1. mjesto: 300,00 KM
  2. mjesto: 200,00 KM
  3. mjesto: 100,00 KM

KOMISIJA ZA PREGLED I OCJENU RADOVA

Po okončanju roka za prijave, organizatori će imenovati tročlanu Komisiju koja će pregledati sve pristigle radove i stručno ih ocijeniti.

Zaprimljeni radovi će biti šifrovani i kao takvi dostavljeni Komisiji za pregled i odabir najboljih radova.

NAČIN PRIJAVE I ROKOVI

Radove slati putem e-mail adrese info@akos.ba sa naznakom: Za konkurs za literarni rad “Ramiz Salčin je živ, samo vi to ne osjećate“.

Rok za dostavu radova je 24. avgust 2018. godine do 15:00 sati.

Rezultati konkursa će biti objavljeni krajem avgusta 2018. na internet stranici Akos.ba, a najbolji rad će biti pročitan na završnoj manifestaciji Turnira.

Napomene:

Dostavljeni radovi ne podliježu vraćanju, a organizatori Turnira zadržavaju pravo njihovog djelimičnog ili potpunog korištenja uz obavezu navođenja imena autora.

Uz dostavu radova navesti ime i prezime, kontakt telefon i adresu stanovanja.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button