Vi ste ovdje
Home > Vijesti > Vijesti iz zemlje > Kladionice pustoše Goražde: Dnevno 40.000 KM, mjesečno više od milion, a godišnje oko 15 mil. KM

Kladionice pustoše Goražde: Dnevno 40.000 KM, mjesečno više od milion, a godišnje oko 15 mil. KM

Goraždani dnevno u sportskim kladionicama troše više od 40.000 KM, mjesečno je to više od milion maraka, a godišnje oko 15 miliona KM. Novac odlazi van grada, poreza nema, a kladionice sve češće posjećuju i maloljetnici.

Sa sociološkog i drugih aspekata, fenomen “hljeba i igara” mogao bi se analizirati svakodnevno i u cijeloj BIH, pa i u Goraždu, no iz drugog ugla, a ponajviše odlivom novca sa ovog područja, bavili su se u Privrednoj komori BPK Goražde. Oni su ovih dana i saopćili podatak da u samoj gradskoj jezgri radi 25 kladionica bez plaćanja bilo kakvih poreza.

“40.000 KM dnevno sa područja kantona ide po ovom osnovu, to je godišnje između 14 i 15 miliona KM, a osim toga ovo je postala praktično epidemija jer učenici, studenti, radnici i primaoci raznih oblika socijalne pomoći, sredstva troše po kladionicama i ona se odlijevaju sa područja našeg kantona”, kaže Dževad Terović, predsjednik Privredne komore BPK Goražde.

BPK nema nikakvu finansijsku korist od miliona koji se godišnje potroše u sportskim kladionicama jer su Zakonom o igrama na sreću nadležnosti iz ove oblasti na nivou federalnih institucija. S druge strane, zaobilaze se čak i zakonska rješenja čijom bi primjenom kanton ili općine imale finansijsku korist. Naprimjer, potpuno se ignoriše kantonalni Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon kojim je, u cilju provođenja određenih mjera ekonomske politike, između ostalog, proširen obuhvat oporezivanja imovine te je njime predviđeno oporezivanje terminala za klađenje na uplatnim mjestima.

“U 2015. godini nije izvršena nijedna uplata poreza na imovinu tih subjekata, što ne iznenađuje s obzirom da ranijih godina nisu uredno uplaćivali čak ni komunalnu taksu, iako je ta obaveza utvrđena Zakonom o komunalnim taksama. Zakonom o igrama na sreću predviđena je obaveza da svi terminali za klađenje na uplatnim mjestima moraju biti uvezani sa Poreznom upravom Federacije BiH što znači da porezna uprava ima tačan podatak o broju terminala za klađenje na uplatnim mjestima koji podliježu oporezivanju. Ministarstvo za finansije od kontrolnih organa tražilo je veći angažman kao i informacije o poduzetim mjerama, a na tome ćemo i dalje raditi. U zadnjih nekoliko mjeseci u ove aktivnosti se uključila i Privredna komora, s obzirom da je neprihvatljivo da priređivači navedenih igara na sreću ne plaćaju porez na imovinu i komunalnu taksu dok drugi privrednici, ali i građani plaćaju”, kaže Nudžeim Džihanić, ministar finansija BPK Goražde.

Međutim, ni Zakon o komunalnim taksama nije mogao zaživjeti jer je osporen pred Ustavnim sudom, uz obrazloženje kako je on diskriminatoran prema priređivačima igara na sreću. Zato su iz Privredne komore odlučili preko federalnih poslanika sa ovoga područja pokrenuti proceduru izmjene Zakona o igrama na sreću.

“I to s naglaskom da se dio nadležnosti vrati kantonima i općinama jer sa tih područja i odlaze sredstva, a s druge strane jer se prave veliki sociološki problemi”, kaže Terović.

U Općini Goražde podržavaju ove aktivnosti i mišljenja su da je prijedlog za podnošenje inicijative za izmjenu Zakona o igrama na sreću u FBiH sa posebnim akcentom na veće ovlasti kantona i općina na čijem području se obavljaju igre na sreću, opravdan i neophodan.

Prema Zakonu o igrama na sreću odobrenje za priređivanje kladioničkih igara izdaje Federalno ministarstvo finansija, a općine samo prethodnu saglasnost koja se prilaže uz zahtjev. Općinska administracija u Goraždu do danas nije izdala niti jednu takvu saglasnost, a ne raspolažu podacima niti imaju evidenciju o registrovanim kladionicama i na kojim adresama obavljaju djelatnost na području općine.

“Općina i Kanton nemaju nikakav prihod od te djelatnosti. Dosadašnjim Zakonom jedinice lokalne samouprave nisu konsultovane po ovom pitanju, nikakve saglasnosti nismo izdavali, novim zakonom jasno je naglašeno da će od sada za sve nove kladionice prethodnu saglasnost izdavati Općina. Pratit ćemo i prostorno-plansku dokumentaciju gdje ćemo se truditi da doprinesemo da nam ne bude opće šarenilo u gradu. Sada imamo 25 kladionica, to je najbrža zarada, a jedinica lokalne samouprave od toga nema ništa. Upitno je kako se mjeri udaljenost od škola i vjerskih objekata. S te strane ćemo poduzeti sve mjere. Posebno podržavamo zaključke Upravnog odbora Privredne komore i istrajat ćemo u tome preko naših poslanika i delegata da se izvrše izmjene i dopune predmetnog Zakona na osnovu kojeg se vrši raspodjela. Bit ćemo aktivno uključeni u rješavanje ove problematike i bit ćemo uključeni i sa premijerom i socijalnim radnicima i ostalim relevantnim institucijama”, izjavio je Muhamed Ramović, načelnik Općine Goražde.

klix

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top