Islamske teme

Kakve posljedice sa sobom nosi ogovaranje

Svako ljudsko djelo ima svoje posljedice. Ne voditi računa o posljedicama svojih djela označava prvorazredni nema i neozbiljnost koju sebi jedan vjernik ne može dopustiti.

Upravo će nas spoznaja posljedica djela spriječiti da ta djela uporno radimo. Kada je u pitanju ogovaranje, tri posljednice su neminovne:

  • Sramota i poniženje na dunjaluku

“Ne ogovarajte muslimane i ne istražujte njihove sramote, jer ko bude istraživao njihove sramote, Allah će istraživati njegove sramote, a kome Allah bude istraživao sramote, taj će biti ponižen u vlastitoj kući!” (Ebu Davud, 4880)

  • Kaburska kazna

Ebu Bekr, r.a., kazuje: “Jedanput je Vjerovjesnik, a.s., prošao pored dva kabura, pa rekao: ‘Ova dvojica kažnjavaju se, ali ne zbog velikog grijeha. Jedan se kažnjava zbog  toga što nije vodio računa o mokraći, a drugi zbog ogovaranja.’ ” (Ebu Šejbe, Musannef, 122)

Katade je rekao: “Kaburska kazna se sastoji iz tri dijela: jedna trećina je zbog ogovaranja, druga zbog prenošenja tuđih riječi, a treća zbog mokraće.”

  • Ahiretska kazna

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Onome ko jede meso svoga brata na dunjaluku ono će biti prikučeno na Sudnjem danu, te će u se reći: ‘Jedi ga mrtvog kao što si ga jeo živoga!’ i on će ga jesti, žvakati i gutati” (Taberani, el-Mu’džemu’l-evsat, 1685.)

Dakle, ogovarati drugoga znači raditi na svoju vlastitu štetu i sam sebi pripemati dvostruku kaznu, da nas Allah toga sačuva, amin!

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button