Ekonomija

Izvozimo balvane, a domaćimproizvođačima namještaja nedostaje sirovine

Bosna i Hercegovina mora zaštititi svoje šume koje su najvažniji resurs u državi. Ovo je rečeno na konferenciji za medije koja je održana u sjedištu Privredne komore FBiH, a čija je tema bila stanje u drvnoj industriji.

Potpredsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić poručio je da nismo bogati samo šumama, već i kompanijama koje imaju vrhunske finalne proizvode.

On je naglasio da se proizvođači vrhunskog namještaja u našoj zemlji ustručavaju potpisivati nove i značajne ugovore jer ne mogu biti maksimalno sigurni da će moći osigurati sirovinu za realizaciju tih ugovora.

Ta nesigurnost je uzrokovana nedonošenjem kriterija raspodjele koji precizira koliko sirovine svaki proizvođač na kraju godine može očekivati.

Potpredsjednik Grupacije za preradu drveta Muhamed Pilav kazao je da BiH nažalost još uvijek izvozi balvane, dasku i druge poluproizvode niske vrijednosti, među kojima ima dosta sirovine koja nije legalno kupljena u šumarijama, već je ukradena.

Suhad Ećo iz Asocijacije drvoprerađivača pri VTKBiH rekao je kako godinama govore o nedostatku kvalitetne sirovine u BiH, kao i da proizvođači ne mogu doći do sirovine po tržišnim cijenama.

“To se treba definisati zakonima i kriterijima. Zakon o šumama ne tiče se samo drvoprerađivača, već i svih građana BiH, jer javnost ne može dozvoliti nekontrolisanu sječu i upravljanje šumama. Mi insistiramo, ako ne dođe do usvajanja novog zakona o šumama, da se određenim kriterijima da prednost firmama koje se bave finalnim proizvodom, da se uvedu takse na izvoz i spriječi nekontrolisana sječa šume“, ponovio je Ećo.

Podsjetio je i da su zemlje okruženja uvele iste zakone ili procedure i pohvalio poboljšanje komunikacije s bh. vlastima.

“Riješimo li problem sa sirovinom, možemo ostvariti puno bolje rezultate. Prošle godine je industrijski rast u FBiH bio 3,6 posto, a drvna industrija je imala rast od 12 posto. To treba ići u prilog uvođenju ovih mjera“, istakao je Ećo.

Šemsa Alimanović, predstavnica Privredne komore FBiH, poručila je da je drvni sektor svijetla tačka razvoja BiH i da bilježi trend povećanja izvoza finalnih proizvoda, kao i da su bh. proizvodi prepoznati u svijetu i nagrađeni brojnim nagradama za dizajn.

Ipak, još uvijek nisu utvrđeni kriteriji za raspodjelu sirovine, što je najveći problem drvoprerađivača, a potrebno je mijenjati i sistem formalnog obrazovanja te ga prilagoditi zahtjevima privrede. Apelirala je na vlast da ovaj sektor proglasi strateškim sektorom za razvoj BiH.

 

Povezani članci

Back to top button