Vi ste ovdje
Home > Kultura i tradicija > Istaknuti Bošnjaci > Istaknuti Bošnjaci: Mesud Hafizović (1947.- 2001.)

Istaknuti Bošnjaci: Mesud Hafizović (1947.- 2001.)

Mesud Hafizović rođen je u Potočarima kod Srebrenice 1947. godine.

Osnovnu školu završio je u svom rodnom mjestu u Bratuncu, a srednju Gazi Husrev-begovu medresu, u Sarajevu 1968. godine.

Diplomirao je na Fakultetu arapskog jezika na univerzitetu El-Azher u Kairu 1975. godine. Po dolasku u domovinu upisao je postdiplomski studij na Filološkom fakultetu u Beogradu. Tu je magistrirao na temu  Lingvističko djelo Ibrahima Enisa koje,  prema riječima jednog od recenzenata, ima veliki značaj. Ono je dobar prilog arabistici, lingvistici i „nauci 0 nauci”.

Mesud Hafizović je jedno vrijeme bio imam u Bratuncu i Zagrebu. Radio je i kao prevodilac arapskog jezika u Iraku u građevinskoj firmi Hidrogradnja iz Sarajeva. Bio je nastavnik i na  Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu. Tu je predavao arapski jezik i islamsku filozofiju, zatim je prešao na Islamski teološki fakultet, sada Fakultet islamskih nauka u Sarajevu,prvo kao asistent 1980.,a kasnije kao predavač na predmetu Arapski jezik. Bio je i profesor  Pedagoške akademije u  Mostaru.

Mesud Hafizović je svoje radove objavljivao u našoj periodici: Preporodu, Glasniku VIS-a, Islamskoj misli, Oslobođenju i  Zborniku radova Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Bio je urednik Islamske misli i član redakcije Glasnika VIS-a, Muallima i  Kevsera, prvog islamskog lista za djecu. Bavio se i prevodilačkim radom. Neki njegovi prijevodi objavljeni su kao zasebne knjige. Njegova preokupacija bila je islamistika i arapska lingvistika. Iz islamistike preveo je i objavio sljedeća djela:

Vjerovanje u Boga, dž.š., od Muhammeda Behija, Sarajevo, 1977.

Allah od dr. Mustafe Mahmuda, Sarajevo, 1980.

Ramazanski post od dr. Muhammeda Draža, Sarajevo,

Islam u službi čovječanstva od Ahmeda Seku Turea, Sarajevo, 1982.

Islamska ličnost u svjetlu Kur’ana od M. Abdulvehhaba, Sarajevo, 1982.

Humanost Muhammeda, a.s., od Halida Muhammeda Halida, Sarajevo, 1983.

Od stručnih i naučnih radova iz oblasti arapske lingvistike izdvajamo sljedeće njegove radove:

Predislamska proza, Zbornik radova ITF-a, 1/1982., str. 191.-201.

Počeci izučavanja jezika kodArapa, Zbornik radova ITF-a, 2/1987., str. 269.-278.

Fonetske studije u ranom islamu, Zbornik radova ITF-a, 3/1990, str.127.-141.

Arapska gramatička literatura klasničnog perioda, Zbornik radova FIN-a, 4/1994, str. 93.-108.

Klasična arapska leksikografija, Zbornik radova FIN-a, 5/1997, str. 75.-93.

Jugoslovenska lingvistička arabistika, Glasnik VIS-a, 1990, 5, 29.

Lingvističko djelo Ibrahirna Enisa, FIN, Biblioteka posebnih izdanja, knjiga 5, Saraje¥0, 1994., str. 177.

Udžbenici arapskog jezika za XVI, VII i VIII razred osnovne škole, Sarajevo, 1998.

En-Nemlijja – Bošnjačka studija iz arapskog jezikoslovlja iz 1642. godine, doktorska disertacija, mada nedovršena bit će objavljena u okviru Biblioteke posebna izdanja FIN- a 11 Sarajevu.

Koautor je sa Omerom Nakičevićem i Jusufom Ramićem udžbenika arapskog jezika za  I, II, III i IV razred osnovne škole, te prijevoda Fi-Zilali’l-Kur’ani od Sejjida Kutba. Zajedno sa dr. Ahmedom Smajlovićem, Jusufom Ramićem i Sabinom Izetbegović  preveo je djelo Arapsko-islamski uticaj na evropsku renesansu, Sarajevo, 1987. godine.

Učestvovao je na Prvoj konferenciji o  islamskom informiranju u Džakarti 1980. godine, na Seminaru imama i hatiba u Sarajevu 1980. godine, na Međunarodnoj konferenciji o islamskim manjinama u Mekki 1984. godine, na Konferenciji o  izazovima u svijetu u Kairu 1993. godine, na Seminaru imama u dijaspori u Kelnu 1994. godine, na Međunarodnoj konferenciji o baštini i dijalogu u Kairu 1995. godine i na simpoziju život i djelo Huseina Đoze u Sarajevu 1997. godine.

U povodu njegove smrti Nastavno-naučno vijeće Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu održalo je vanrednu sjednicu u prostorijama Fakulteta, a zatim su profesori i studenti Fakulteta, nakon obavljene dženaze pred Begovom džamijom i ukopa na Alifakovcu, u džamiji i amfiteatru Fakulteta uz prisustvo velikog broja građana proučili dvije hatme i predali ih duši rahmetlije.

Na Fakultet islamskih nauka u Sarajevu stigao je povodom smrti Mesuda Hafizovića veliki broj telegrama u kojima su nastavnici i osoblje Pedagoške akademije iz Mostara, Islamske pedagoške akademije iz Bihaća, Kulturnog centra Ambasade Islamske Republike Iran, Naučno istraživačkog instituta „Ibn Sina” u Sarajevu, kolektiva Hidrogradnje iz Sarajeva i mnogi drugi izrazili su svoju duboku žalost povodom iznenadne smrti prof. Mesuda Hafizovića.

Rahmetlija je iza sebe ostavio suprugu, Habiba hanumu, profesora na Gazi Husrev-begovoj medresi, dva sina, Hišama studenta treće godine na Fakultetu islamskih nauka koji je  svome ocu klanjao dženazu pred Begovom džamijom, i Jusufa učenika III gimnazije u Sarajevu. Neka im Allah podari sabur a rahmetliji oprost i milost.

Rahmetullahi ‘alejhi rahmeten vasiah!

Piše: Prof. dr  Jusuf Ramić

Preuzeto iz: Glasnika IZ u BiH

Izdavač: Rijaset Islamske zajednice u BiH, Sarajevo, maj-juni, 2001.

Akos.ba

 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top