Vi ste ovdje
Home > Vijesti > Kolumne i intervjui > Ispovijest bivšeg kršćanina: Da li su kršćani vjernici u jednog Boga

Ispovijest bivšeg kršćanina: Da li su kršćani vjernici u jednog Boga

Bio sam ministrant u katoličkoj crkvi, jedan od najboljih učenika kršćanskoga vjeronauka. Odrastao sam u katoličkoj porodici. Stoga, izuzetno sam dobro upoznat s kršćanskom vjerom.

Kako bismo objektivno odgovorili da li je vatikan šejtansko-dedžalska tvorevina, najbolje je da vidimo što sama kršćanska Biblija kaže o suvremenom kršćanstvu, što o Vatikanu, a što o Islamu i posljednjem Poslaniku Muhamedu (s.a.w.s)? Tko je to krivovjernik i antikrist, sudeći prema Bibliji?

Napomena: Ovo nisu nužna Islamska stajališta. Ovo su Biblijska stajališta.

1. Kamo to ide vatikan?

Evanđelje po Mateju (10:25)
,,Lakše će deva proći kroz ušicu igle, nego bogataš ući u kraljevstvo nebesko”
ČINJENICA: Vatikan je jedna od najbogatijih institucija svijeta, a papa jedan od najbogatijih ljudi svijeta. Idu li Vatikan i Papa u Raj (Dženet) ili Pakao (Džehenem), sudeći prema Isusovim (Mesihovim) riječima iz Biblije?

2.Što Biblija kaže o kipovima i idolima u crkvi ?

Knjiga Izlaska (20:2,3,4)
,,Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.”

ČINJENICA: Sudeći prema Bibliji, svakoga tko se klanja kipovima (liku il obličju) sustići će kazna Božija. Današnja crkva je prepuna kipova , a kršćani se njima klanjaju. Mi muslimani se ne klanjamo kipovima. Pa pitanje glasi: Ako kršćani vjeruju u Bibliju, onda moraju vjerovati u ono što ona govori. Odnosno, moraju vjerovati kako će sve kršćane sustići gnjev Božji, a ne muslimane-kako oni to tvrde.
Da bismo bili precizniji, moramo reći o kakvim je to kipovima riječ.
Anđeli (meleci) u crkvi=stari paganski, rimsko-grčki bog, Eros (Kupid) kojem je odstranjen spolni ud.
Kip Božji, starac sa bradom= stari paganski bog Zeus (Jupiter)
Kipovi svetaca=kipovi starih paganskih božanstva, nimfi i sl.
(pretražite na internetu slike i uvjerite se sami)

Što se tiče ,,Duha svetoga” koji je predstavljen u obliku goluba, podsjetit ću još jednom na izrezak iz Knjige Izlaska (20:2,3,4) ,,Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu…”’. Ako je ikome nejasno, golub leti nebom.
Biblija najstrože osuđuje kipove i smatra bezbožnim svaki narod koji se klanja kipovima, stoga, prema Bibliji, Vatikan je bezbožno-paganska tvorevina.

Potrebno je napomenuti kako kip Isusa Krista (Mesih Isa.a.s.) kakvog nalazimo u crkvama, uopće nije lik njega kakav je uistinu bio, odnosno kako je izgledao. Bio je Židov, govorio je Aramejski, bio je tamnog tena. Ipak, kao bolji dokaz za one koji ne vjeruju u to reći ću ovako: od svih Isusovih kipova u crkvama, svaki drukčije izgleda. Pa nek se kršćani odluče koji je njima istinski. Ako odaberu jednog od tisuću, onda je ostalih devetsto devedeset i devet laž.

3.Biblijske obveze:

Obrezanje: Isus je bio obrezan: kršćani nisu obrezani, muslimani jesu
Zabrana idolopoklonstva: Isus se nije klanjao kipovima, muslimani se ne klanjaju kipovima, kršćani to čine.
Molitva: Isus se nije nigdje u Bibliji prekrstio. Prislonio je glavu uz tlo i klanjao. Muslimani se upravo tako mole, a kršćani se mole onako kako su se molili rimski pogani-čučnu pred kip.
Svinjetina: Biblijom je svinjetina najstrože zabranjena, Isus nije jeo svinjetinu. Muslimani ne jedu svinjetinu, Kršćani jedu.
Bog: Isus nigdje u Bibliji nije tvrdio da je Bog, niti da se ljudi njemu trebaju moliti. Današnji Kršćani se mole Isusu (Isi a.s.) , Mariji (Merjem r.a.), svetcima kojih je svakog dana sve više-kako Vatikan proglasi. Muslimani se mole samo jednom Bogu, istom onom kojem se Isus molio. Zvao ga je Elah. Na aramejskom jeziku, Bog se može izgovoriti kao Elahi ili Allah. Isus je Boga zvao Elah, odnosno Allah.
Dokaza je još na hiljade. Svi su na strani Islama. Čitajući Bibliju, sve običaje i obveze propisane njome, zaključiti ćete da se mi muslimani ponašamo više u skladu s Biblijom nego sami kršćani.

Zaključak: Mi Muslimani smo puno sličniji Isusu, jer slijedimo njegova učenja više nego kršćani. Ako netko istinski voli Isusa Krista, neka pređe na Islam, istu vjeru koje je i sam Isus Krist bio. Neka prihvati i posljednjeg poslanika, Muhameda (s.a.w.s), upravo onoga kojeg je sam Isus u Bibliji najavio i rekao da slijedimo njega. Naziva ga Branitelj. Pogledajte ovaj VIDEO za neke od najčešćih dokaza.

4.Koje evanđelje kršćani trebaju slijediti:

Današnji kršćani slijede Evanđelje po Marku, Luki, Ivanu i Mateju. Riječ je o četiri odabrana Evanđelja od pedeset ponuđenih caru Konstantinu (oko 325.godine). On ih je osobno ,,kao bezgrešnik”odabrao. Ostala se smatraju apokrifnim. Mi Muslimani vjerujemo u Evanđelje (Indžil), Psalme (Zebur) i Toru (Tevrah). Ako netko porekne te Božije objave, on ne može biti musliman. Mi samo ne vjerujemo u Evanđelja po Marku, Luki, Ivanu i Mateju. Ona su kontradiktorna jedna sa drugim. Mi vjerujemo u samo jedno, jedino Evanđelje (Indžil).

Evanđelje po Isusu Kristu-koje je odavno izmijenjeno i fabricirano od strane Jevreja i rimskih pogana (cara Konstantina oko 313. godine, samog Vatikana i ostalih). Pronađena su brojna Evanđelja koja se smatraju apokrifnim. Kad bi Evanđelje po Marku, Luki, Ivanu i Mateju bili istinska Evanđelja, odnosno, istinska Božja objava, ne bi bila proturječna jedna drugome i proturječna nauci. Čim je nešto proturječno, onda je to laž ili nešto od toga laž. A Bog ne laže. Također, valja napomenuti kako postoji preko 24 000 različitih verzija Biblija, pa me zanima koja je to jedina istinita ili postoji 24 000 istina?

5.Postoji li ijedan istinski kršćanin na svijetu? Da li je Papa istinski Kršćanin?

Kur'an -El Bekare (2:111)
,,Oni govore da će u Džennet ući samo jevreji, odnosno samo kršćani. – To su puste želje njihove! – Ti reci: “Dokaz svoj dajte ako je istina to što govorite!””
Biblija ima savršeni izazov da se dokaže tko je pravi kršćanin. Ako je istina to što govore i daju dokaz, odnosno ispune Biblijski test istinskog kršćanina, istog trena prelazim na Kršćanstvo. Ako samo jedan od dvije miljarde kršćana na ovome svijetu ispuni taj test, odmah ću preći na Kršćanstvo i otići u kršćanske misionare u Afriku. Kunem se Allahom.

Test se nalazi u:
Evanđelje po Marku, (16:17,18)
,, One, koji vjeruju, pratit će ova čudesa: “U moje ime izgonit će đavle, govorit će novim jezicima. Uzimat će zmije u ruke. I ako otrov smrtonosan popiju, neće im nauditi. Na bolesnike metat će ruke, i oni će ozdravljati.”

Dakle, ako otrov smrtonosan popiju, neće im nauditi. Ovo je kušnja koju Isus Krist postavlja u Bibliji. Ovo nije kušnja sotone, nego samog Isusa Krista. Da bi netko ispunio ovaj test, mora ostati živ. Ako umre od otrova, bio je lažan Kršćanin i ide u pakao.
Također, Biblija izaziva Papu da potvrdi da je istinski kršćanin ili- kako oni tvrde,, Kristov zamjenik na ovome svijetu”. Ukoliko odbije navedeni test, lažni je Kršćanin i ne može biti Papa. Ukoliko umre, također je lažni Kršćanin”. Mora popiti smrtonosan otrov i ostati živ.
Da bi Kršćanin potvrdio da istinski vjeruje u Isusa Krista, neka popije bocu cijanida i ostane živ.
Ukoliko nema nijednog tko to može, automatski nema ni jednog kršćanina na svijetu, a samim time nema ni Kršćanstva.

Napomena: Sve navedeno samo su neki od desetine tisuća dokaza. Dalje istražujte sami i razmišljajte svojom glavom. Ako vam je lakše živjeti u zabludi, ostanite u njoj i ljutite se na ovu kolumnu koja prvenstveno sadrži riječi Biblije. Ako se ljutite na nju, zapravo se ljutite na Bibliju. Moj cilj nije povrijediti tuđe osjećaje, već ih učvrstiti. Spriječiti da vam se laži podvaljuju kao što su se i meni. Ja volim sve ljude svijeta, a ne podnosim otrovne laži kojima ih se doji.

…nastavit će se.

Za Akos.ba piše: Al Sabah, bivši kršćanin

Stavovi izraženi u ovom tekstu su isključivo stavovi autora i ne moraju nužno odražavati stavove uredništva internet portala akos.ba.

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top