Vi ste ovdje
Home > Obrazovanje i odgoj > Brak i porodica > Islamsko shvatanje ljubavi: „Obavezao sam se da ću voljeti one koji Mene vole.“

Islamsko shvatanje ljubavi: „Obavezao sam se da ću voljeti one koji Mene vole.“

Pohvaljena ljubav jeste korisna ljubav, ona koja čovjeku donosi ovosvjetsku i ahiretsku korist. Ova ljubav je portal sreće, a suprotna vrsta donosi čovjeku ovosvjetsku i ahiretsku štetu. To je portal nesreće. Pojam ljubavi je snažno zastupljen u islamskim izvorima: Kur'anu i sunnetu. Stoga, muslimani govore o različitim vrstama ljubavi. Potrebno je shvatiti da je ljubav prisutna na svakom mjestu i ona je glavni pokretač ljudskih akcija. Uzvišeni Allah je Onaj Koji voli! On je volio one koji iskreno i čedno vole! Ljubav obuhvata spremnost za požrtvovanje, druženje, dijeljenje, iskrenost i sl.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., prenosi od Uzvišenog Allaha: Moja ljubav je dodijeljena onima koji se vole radi Mene. Moja ljubav je dodijeljena onima koji se posjećuju radi Mene. Moja ljubav je posvećena onima koji se žrtvuju radi Mene. Moja ljubav je posvećena onima koji prijateljuju radi Mene.“ (Ahmed i Et-Taberani)

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok jedni druge ne zavolite. Hoćete li da vas uputim kako ćete postići ljubav među vama? Širite selam (mir)!“ (Muslim)

Ljubav radi Allaha je plod ljubavi prema Allahu. To je božanska blagodat, Gospodarevo sijanje i svjetlo koje On stavlja u srcu vjernika. Uzvišeni Allah o tome kaže:

Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali je Allah sjedinio – On je zaista silan i mudar. (El-Enfal, 63)

Oni koji se vole u ime Allaha, bit će u hladu Arša:

 „Allah će na Sudnjem danu kazati: “Gdje su oni koji su se radi Mene voljeli? Oni će u Mom hladu biti danas, kada drugog hlada nema.““ (Muslim)

Također je kazao: “Oni koji se vole radi Moje Uzvišenosti, bit će na platformama od svjetla, na čemu će im zavidjeti poslanici i šehidi.“ (Tirmizi)

Ispravno je zaključiti da je nemoguće da se bračni supružnici u popunosti ikada upoznaju osim u šerijatskom braku. Muslimanskoj omladini je nemoguće postići istinsku ljubav osim u ovakvom braku.

 “Istina je da brak stvara ljubav, a nije istina da ljubav stvara brak. Lijepi odnosi u braku rezultiraju ljubav, povjerenje između bračnih drugova rađa ljubav. Iskrenost je ta koja rađa ljubav, odnosi koji počivaju na pokornosti Uzvišenom Allahu, dž.š., bivaju blagoslovljeni od Allaha, dž.š., i u njima je svaki uspjeh i dar.

Uzvišeni Allah, dž.š., u hadisi-kudsiju kaže: „Obavezao sam se da ću voljeti one koji Mene vole.“

Ovakva ljubav ne počiva samo na bračnom životu, već je to oblik zajedničke borbe i požrtvovanosti; to je sveta ljubav, a ne ljubav prema tijelu; to je ljubav poštovanja i cijenjenja, žena u čovjeku vidi osobu koja može doprinjeti na polju islama, a također u istom obliku čovjek posmatra i ženu. Ovo je ljubav radi Allaha, dž.š., i takve osobe će najbolje znati šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno.“ (Ferhat, 2005:100)

  Za ljubav je dovoljna olakšica u strogim propisima hadis koji se prenosi dobrim senedima – od Ibn Abbasa, r.s., da je prenio od Poslanika, a.s., „Ko bude volio, pa se suzdrži i strpi, Allah će mu oprostiti i uvesti ga u Džennet.“ (El-Dževzije, 2003)

 Jedna američka narodna izreka kaže: „Ljepota nije dublja od kože!“ Ona nekada za brak može biti prije opterećenje nego prednost i vrijednost.

Izvor: ”Islamska omladina pred brakom” – dr. Esmir Halilović

Za Akos.ba pripremila: Medina Kanlić

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top