Islamske teme

Islamski odgoj: Ponašanje prema rodbini

  1. Šta o posjećivanju i poštovanju rodbine kaže u hadisi-kudsiju?

Aiša, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Rodbinska krvna veza visi o Aršu i viče: „Ko mene posjećuje i poštuje i njega će Uzvišeni Allah posjećivati i poštovati, a ko mene ne posjećuje i ne poštuje, neće ni Uzvišeni Allah njega posjećivati niti poštovati.“

  1. Ebu Ejjub, r.a., prenosi da je neki čovjek došao Posalniku, s.a.v.s., i zamolio ga: „Uputi me na djelo koje će me približiti Džennetu, a udaljiti od Džehennema!“ Šta mu je Vjerovjesnik odgovorio?

Vjerovjesnik, s.a.v.s., mu je na to odgovorio: Obožavaj isključivo Allaha i ne pripisuj mu druga, obavljaj redovno namaz, daj zekat i pazi i posjećuj rodbinu! Kada je taj čovjek odmakao, Vjerovjesnik, s.a.v.s., je rekao: Ako se bude pridržavao onoga što mu je rečeno, ući će u Džennet!

  1. Da li njegovanje rodbinskih veza doprinosi povećanju nafake i produživanju životnog vijeka?

Poslanik islama, s.a.v.s., ističe u hadisu, koji prenosi Enes, r.a.,: Ko želi da mu se nafaka poveća i da mu se produži životni vijek, neka pazi i redovno posjećuje rodbinu!

  1. Ima li razlike kada se sadaka daje rodbini?

Selman b. Amir prenosi hadis Allahovg Poslanika, s.a.v.s., u kom se kaže: Sadaka učinjena siromahu ke uobičajena sadaku, a sadaka učinjena rodbini je dvostruke: ona je i sadaka i njegovanje rodbinskih odnosa!

  1. Ebu Jala, sa pouzdanim lancem prenosilaca, navodi davanje u kom se kaže da je jedan čovjek iz Hasama upitao Vjerovjesnika, s.a.v.s.,: „Koja djela su Allahu najmrža?“ Šta mu je on odgovorio?

Vjerovjesnik, s.a.v.s., je odgovorio: Pripisivanje Allahu druga (širk)! Na pitanje: Allahov Poslaniče, a nakon toga? – odgovorio je: Prekidanje rodbinskih veza! Na ponovno pitanje: A zatim, Allahov Poslaniče? – odgovorio je: Naređivanje zla, a odvraćanje od dobra!

  1. Da li će ući u Džennet onaj koji pokida rodbinske odnose?

Džuberje b. Mutim, r.a., prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Neće ući u Džennet onaj koji prekida rodbinske odnose!

  1. Za koje djelo je najbrža kazna i nagrada?

Aiša, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Ni za jedno dobro djelo se brže ne nagrađuje kao za dobročinstvo prema roditeljima i za njegovanje rodbisnkih veza, a nijedno zlo ne povlači brže kaznu nego što povlači nasilje (zulum) i prekidanje rodbinskih veza!

  1. Šta lijep odnos spram rodbine donosi?

Lijep odnos prema rodbini donosi: Allahovo, dž.š., zadovoljstvo, unošenje zadovoljstva u srcu rodbine, zadovoljstvo meleka, zadavanje brige šejtanu, produženja životnog vijeka, povećavanje nafake, približavanje Džennetu, udaljavanje od Džehennema, povećavanje ljubavi među rodbinom, povećavanje nagrade nakon smrti.

IZVOR: Pitanja i odgovori o islamskom bontonu

AUTOR: Malik Nurović

Za Akos.ba izdvojila i priredila: Neira P.

Povezani članci

Back to top button