Vi ste ovdje
Home > Vijesti > Vijesti iz zemlje > Investicija Elektroprivrede BiH: RMU Kakanj dobija širokočelnu opremu vrijednu 18,3 mil. KM

Investicija Elektroprivrede BiH: RMU Kakanj dobija širokočelnu opremu vrijednu 18,3 mil. KM

U Rudniku mrkog uglja Kakanj potpisan je Ugovor o nabavci širokočelne opreme. Ugovor su u ime JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj potpisali v.d. direktora Rudnika Kasim Alajbegović i v.d. direktorice za ekonomske poslove Amna Goralija-Imamović. U ime isporučioca opreme firme Becker- WarkopSp. z.o.o. (Poljska) ugovor je potpisao predsjednik Uprave Budniok Tomasz (Tomaš Budniok). Potpisivanju ugovora je prisustvovao v.d. izvršnog direktora za proizvodnju Elektroprivrede BiH Nevad Ikanović i načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra.

Vrijednost opreme je oko 18,3 miliona KM, odnosno 9.239.000,00 EUR-a. Sredstva su osigurana iz investicijskog fonda Elektroprivrede BiH za dokapitalizaciju rudnika uglja koji se nalaze u sastavu Koncerna EP BiH.

Ovaj mehanizovani kompleksu za podzemnu eksploataciju uglja, za nešto više od godinu dana, treba biti montiran u jami Begići-Bištrani, koja se nalazi u okviru Pogona Haljinići. Rudarsku mehanizaciju, iz ovog ugovora: sačinjavaju: samohodna hidraulična podgrada, dvobubnjasta mašina za rezanje uglja, čelni-dvolančani grabuljasti transporter, protočna drobilica, hidraulična pumpa viskog pritiska i elektro oprema.

Isporučilac opreme će na mjestu realizacije projekta. Prije i u toku montaže izvršiti obuku o rukovanju i održavanju 48 liza iz Rudnika, od čega šest inženjera, 20 radnika rudarske stzruke, 12 radnika mašinske struke i deset radnika elektro struke.

Perspektivno i dugoročno gledajući nabavkom i budućim radom novog mehanizovanog širokočelnog kompleksa obezbjeđuje se: kontinuitet podzemne eksploatacije, ostvarivanje planirane proizvodnje u skladu sa potrebama Termoelektrane Kakanj, podizanje sigurnosnih aspekata, humaniziranje rada, podizanje učinkovitosti i ekonomičnija proizvodnja.

Za kupovinu ove rudarske mehanizacije JP EP BiH prethodno je objavila i provela međunarodnu javnu nabavka otvorenim postupkom, pri čemu je kriterij za dodjelu ugovora bio najniža ponuda.

Nevad Ikanović, v.d. izvršni direktor za proizvodnju EP BiH kazao je da će realizacija ovog projekta omogućiti sigurnije uslove rada.

“Uprava EP BiH je osigurala potrebna sredstva za ovaj projekat . Tamo gdje rudarsko geološki uslovi dozvoljavaju poredstoje projekti ovakve vrste. To se odnosi na Rudnik Zenica i Rudnik Kreka. Kada je u pitanju Rudnik Zenica mi ćemo već danas na Upravi imati nacrt odluke za uvođenje mehanizovane širokočelne opreme.U rudnike uglja iz sredstava dokapitalizacije EP BiH je do sada investirala oko 165 milina KM, od ukupno planiranih 218 miliona KM. Nova Uprava EP BiH će definisati značaj svakog rudnika u elektroenergetskom sistemu i na bazi toga donositi odluke koje će biti u funkciji sigurnosti, humanizacije i podizanja proizvodnje do konačnog, uspješnog poslovanja tih rudnika”, kazao je Ikanović.

Tomaš Budniok, predsjednik Uprave Becker Warkop kazao je kako mu je drago što nakon dugih tenderskih procedura potpisuju ugovor.

“Naša firma posluje u cijelom svijetu, gdje god se nalaze rudnici. Isporučujemo kompleksnu opremu i moderne uređaje koji prvenstveno štite i pružaju sigurnost u radu. Istovremeno pšovećavaju produktivnost i profitabilnost rudnika”, dodao je on.

Nermin Mandra, načelnik Općine Kakanj kaže da je u Rudniku Kakanj i Termoelektrani Kakanj uposlena trećina zaposlenika Općine Kakanj.

“Nama je veoma bitno u kakvim uslovima i okolnostima oni rade. Zato pozdravljamo ovu investiciju Elektroprivrede BiH, koja će značiti humaniju i efikasniju proizvodnju uglja u Kaknju. To nam je posebno bitno zbog nagovještaja novih investicija i Bloka 8 u Termolektrani Kakanj ali i sa stanovišta zagrijavanja sarajevsko zeničke kotline toplom vodom iz Termoelektrane za koju je jako bitno da ima dovoljno uglja”, istakao je Mandra.

Kasim Alajbegović, v.d. dirktora Rudnika Kakanj kaže: “Mi danas na Pogonu Haljinići u jami Seoce koristimo širokočelnu opremu staru preko 30 godina. Zaštitna pokrivenost radilišta u čelu sa tako starom opremom je oko 75 posto.Imamo vrlo često lakših povreda. Potpisali smo ugovor za nabavku širokočelne mehanizovane opreme za kopanje uglja u jami Begići. Ta oprema obezbjeđuje zaštitnu pokrivenost radilišta preko 95 posto. Mi ćemo u jami Begići pripremiti otkopno polje za ovu opremu, a paralelno ćemo izvršiti i obuku naših kadrova za prijem, montažu i eksploataciju kompleksne opreme kako bi smo mogli bezbjedno kopati dovoljne količine uglja i kako bi smo mogli zadovoljiti potrebe Termoelktrane Kakanj i elektroenergetskog bilansa.”

akta.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top