Islamske temeU Fokusu

Imate problema? Rješenje pronađite u noćnom namazu

Jedan od najljepših ibadeta koje vjernik može činiti, a koji odgaja ljudsku dušu i poništava grijehe, i jača njegov iman jeste noćni namaz.

Dovoljno je obaviti samo dva rekata, zato nastoj da svake noći obaviš makar dva rekata prije nastupanja zore, Allah, dž.š., podarit će ti iman, svjetlo i uvjerenje, učvrstit će te na Pravome putu i učiniti ustrajnim.

Zbog toga, Ibn Dževzi tvrdi da noćni namaz najbolje može odgojiti ljudsku dušu i to je ono što je Allahov Poslanik, s.a.v.s., oporučio Abdullahu bin Omeru, r.a., kada ga je o njemu upitala Hafsa, r.a. Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovorio je: “Divan li je Abdullah čovjek, još samo kada bi obavljao noćni namaz.” Ovo se navodi u hadisu koji bilježi Buhari pod brojem (1128), Muslim pod brojem (1722).

Nakon ovih riječi Abdullah, r.a., samo je malo noću spavao. Buhari u svom Sahihu bilježi predanje u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao Ibn Amru, r.a.: “Abdullah, nemoj biti poput tog i tog čovjeka, koji je počeo obavljati noćni namaz pa je prekinuo s time.”

Treba oživjeti ovaj sunet koji je zapostavljen i kojeg su ljudi počeli izbjegavati osim malo onih kojima se Allah, dž.š., smilovao. Dovoljno je da vjernik ustane makar malo noću da obavi dva rekata i da nakon njih zamoli Allaha, dž.š., za oprost, da podigne ruke u dovi pred Onim Koji sve tajne poznaje, Koji olakšava vjernicima njihove potrebe i nijednu molbu ne odbija, Koji sve jezike svijeta razumije i sva šaputanja čuje.

Zato, neka se vjernik u ovom periodu noći požali Allahu, dž.š., na muke koje ga muče, na svoju nemoć i slabost, na grijehe koje je počinio, jer, ako Allah, dž.š., neće biti milostiv ko će osim Njega to biti? Ako On neće oprostiti grijehe, ko će mimo Njega to učiniti? Ako On neće primiti naša pokajanja, niko to osim Njega nije u stanju uraditi.

Autor: dr. Aid El-Karni

Za Akos.ba priredio: Nedim Botić

Povezani članci

Provjerite također
Close