Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > III džuz Kur’ana: Koje je najuzvišenije Allahovo ime?

III džuz Kur’ana: Koje je najuzvišenije Allahovo ime?

Piše: Nedim Botić

Trećeg dana mjeseca ramazana se na mukabelama uči treći džuz, koji započinje od 42. stranice te se završava s 61. stranicom Časnog Kur’ana. Ovaj džuz obuhvata posljednjih 8 stranica sure El-Bekare, te 12. stranica sure Ali Imran. 

Jedna od posebnosti ovih dvaju sura jeste da su one najduža poglavlja u Kur’anu, te da pet islamskih temelja (šehadet, namaz, post, zekat, hadždž) ni na jednom drugom mjestu nisu tako detaljno pojašnjeni kao u suri El-Bekare.

O propisima posta se detaljno govori jedino u spomenutoj suri, kao i propisima hadždža te ulaganja imetka na Božijem Putu. Vjerovanje (iman) se spominje u prvih pet ajeta sure, a važnost redovnog obavljanja namaza posebno srednjeg, tj. ikindije se navodi u drugom džuzu: „Redovno molitvu obavljajte, naročito onu krajem dana, i pred Allahom ponizno stojte.“ El-Bekare, 238.

U trećem džuzu Kur’ana se spominje eksplicitna zabrana kamate i zelenaštva, te se opisuju osnovne odlike islamskog ekonomskog i finansijskog sistema:

„Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđa. Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika.“ El-Bekare, 276.

„O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici! Ako ne učinite, eto vam onda, neka znate – rata od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.“ El-Bekare, 278-279.

Po mišljenju mnogih mufessira, u trećem džuzu se, nalazi posljednji ajet koji je objavljen Muhammedu, a.s., i to svega nekoliko dana prije njegovog preseljenja na bolji svijet: „I bojte se Dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti – nikome krivo neće učinjeno biti.“ El-Bekare, 281.

U trećem džuzu se nalazi i najduži kur’anski ajet poznat kao Ajetu-d-dejn (Ajet o dugu), jer se u njemu govori o pozajmljivanju novca i obavezama dužnika i pozajmljivača: „O vjernici, zapišite kada jedan od drugog pozajmljujete do određenoga roka…“ El-Bekare, 282.

Koje je Allahovo najuzvišenije ime?

Posljednjih osam stranica sure El-Bekare sadrže Ajetu-l-Kursijju te posljednje ajete ove plemenite sure o čijoj vrijednosti je izrečeno više hadisa. Posebna vrijednost Ajetu-l-Kursijje, te 2. ajeta sure Ali Imran jeste što se prema riječima Poslanika, a.s., u njima spominje najuzvišenije Allahovo ime s kojima se dova ne odbija.

Bilježe Ibn Madže, Hakim i drugi od Ebu Umame, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ”Allahovo najveličanstvenije ime kojim, kada se zamoli – usliša,  nalazi se u tri kur’anske sure:  El-Bekare, Ali Imran, i Taha.“ (Ibn Madže, 3856., Hakim, 1/506.)

Bilježe imam Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madže od Esme bint Jezid, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ”Allahovo najveličanstvenije ime nalazi se u ova dva ajeta: ‘A vaš Bog – jedan je Bog! Nema boga osim Njega, Svemilosnog, Milostivog!’, i početak sure Ali Imran:  ‘Elif-lam-mim. Allah je – nema boga osim Njega, Živi i Vječni!“’ (Ahmed, 6/461., Ebu Davud, 1496., Ibn Madže, 3855.)

Analizom spomenutih ajeta i sura, mnogi islamski učenjaci su došli do zaključka da je najuzvišenije Allahovo ime ‘Allah’, jer ono ukazuje na značenje svih ostalih Allahovih imena. Ono što daje potporu ovom mišljenju jeste da se ovo ime nalazi u svim hadisima koji govore o Allahovom najuzvišenijem imenu. Neki islamski učenjaci smatraju da je Allahovo najuzvišenije ime ‘El-Hajju El-Kajjum’, Živi i Vječni. Ova imena se spominju u 255. ajetu sure El-Bekare i drugom ajetu sure Ali Imran.

 Akos.ba

 

 

 

 

 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top