Islamske teme

Hutba o zekatu zamjenika reisu-l-uleme i fetva-i-emina dr. Enesa Ljevakovića

Zamjenik reisu-l-uleme i fetva-i-emin Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini prof.dr. Enes ef. Ljevaković danas je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu kazivao hutbu o zekatu.

Agencija MINA hutbu prenosi u cijelosti:

“Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Neka je salavat i selam na našeg Vjerovjesnika, Muhammeda, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe!

Poštovana braćo i sestre,

Ovo je treća džuma u mubarek mjesecu ramazanu, mjesecu Allahove milosti i oprosta, mjesecu Kur’ana, posta, odricanja i strpljivosti, mjesecu samopropitivanja i ustrajne borbe protiv vlastitih slabosti, mjesecu solidarnosti i pažnje prema onima kojima je pomoć potrebna, brige za džemat i Zajednicu. Blagoslovljeno ramazansko vrijeme je najodbranije vrijeme za natjecanje u činjenju dobra, na koje nas Gospodar svjetova poziva u više kur’anskih ajeta. U suri El-Bekare Svevišnji kaže: „Svako se okreće prema svojoj Kibli, a vi se u činjenju dobrih djela natječite! Ma gdje bili, Allah će vas sabrati – Allah, zaista, sve može.“ (El-Bekare, 148)

Svevišnji Stvoritelj je opskrbio čovjeka bezbrojnim blagodatima na kojima iskreni vjernici i vjernice zahvaljuju srcem, riječima i djelima. Ova zahvalnost se prije svega ostvaruje ustrajnim izvršavanjem temeljnih islamskih dužnosti.

U današnjoj hutbi govorit ćemo o zahvalnosti Stvoritelju na blagodati imetka izvršavanjem imovinskih ibadeta zekata i sadekatul-fitra. Ibadet zekata možemo izvršiti i mimo ramazana, ali je kod nas uobičajeno da se izvršava u ramazanu, jer je tako lakše računati vrijeme za zekat, a i dobro učinjeno u ramazanu nosi višestruko uvećanu nagradu, dok se obaveza sadekatul-fitra izvršava isključivo tokom mjeseca ramazana, odnosno prije klanjanja ramazanskog Bajram-namaza.

Ibadetom zekata duša se čisti od pokuđenih osobina škrtosti, sebičnosti i pohlepe za prolaznim dunjalučkim dobrima, a imovina se njime čisti, štiti i uvećava. Uzvišeni Allah kaže:و ما أنفقتم من شيئ فهو يخلفه و هو خير الرازقين
,,…što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje“. (Sebe’, 39)

و ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون
,,A za zekat koji izdvojite da biste Allahovo zadovoljstvo stekli – takvi će dobra djela Svoja umnogostručiti.” (Er-Rum, 39)

Poslanik s.a.v.s. kaže: ,,Kada izdvojiš zekat iz svog imetka, štitiš ga i odstranjuješ iz njega ono što je po tebe zlo u njemu.“ (El-Hakim) Zabilježeno je da je Muhammed a.s. rekao: ,,Zaštitite svoj imetak davanjem zekata. “ (Ebu Davud)

S druge strane, u Kur’anu i sunnetu navodi se žestoko upozorenje onima koji ne izvršavaju ovu obavezu. U suri Et-Tevbe, 34 – 35. ajet, Svevišnji upozorava: „Onima koji zlato i srebro (tj. imovinu) gomilaju i ne troše ih na Allahovom putu – navijesti bolnu patnju. Na dan kad se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. „Ovo je ono što ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali.“ Komentirajući ova dva ajeta i upozorenje sadržano u njima, ulema naglašava da se ono odnosi na imovinu iz koje se ne izdvaja zekat, ne i na imovinu iz koje se izdvaja zekat.

Ispravnost ibadeta zekata uvjetovana je iskrenim nijetom prilikom izdvajanja propisanog iznosa iz imovine koja dostiže iznos nisaba te propisanim mjestom izvršenja, a to je Bejtul-mal. Od momenta propisivanja ove stroge islamske obaveze prvoj generaciji muslimana bilo je jasno da njeno izvršenje organizira Zajednica, o čemu nije bilo dvojbe među njima.

Obaveza organiziranog prikupljanja zekata u Bejtul-mal utemeljena je 103. ajetom sure Et-Tevba: “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها“ „Uzmi iz imovine njihove zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš“. Vjerovjesnik, a.s., razumio je i u praksi primijenio citiranu Božiju zapovijed kroz instituciju organiziranog prikupljanja zekata u Bejtul-mal putem službenih prikupljača. Svi povjerenici koje su Vjerovjesnik a.s., i pravedne halife poslije njega, slali u različite krajeve kao prikupljače zekata zahtijevali su od muslimana da zekat predaju u Bejtul-mal. Nije zabilježeno da su pojedincima dozvolili izdvajanje zekata prema njihovom nahođenju, niti da je bilo ko od njih takvo postupanje smatrao izvršenjem obaveze zekata.

Budući da citirani ajet iz sure Et-Tevba pojašnjava sve ajete koji u općenitoj formi naređuju izvršenje obaveze zekata: „و آتوا الزكاة“, oni se trebaju razumijevati i tumačiti u duhu navedenog pojašnjenja.

Također, kur’anski ajet kojim se definiraju korisnici zekata posve jasno ukazuje na princip organiziranog prikupljanja zekata. Naime, među korisnicima zekata izričito se spominju kategorije „vel-‘amiline alejha“, tj. za potrebe organizacije prikupljanja zekata, zatim „vel-muellefeti kulubuhum“, tj. za afirmaciju islamskih vrijednosti u širem kontekstu, te „fi sebilillah“ – na Božijem putu, a to su svrhe koje se punovažno mogu ostvariti samo putem organizirane zajednice muslimana, odnosno institucije Bejtul-mala.

Na važnost organiziranog prikupljanja zekata u Bejtul-mal ukazuje primjer prvog halife Ebu Bekra, koji je odbacio kvaziargumente i tvrdnje nekih neukih i zabludjelih pojedinaca i grupa, nakon smrti Allahovog Poslanika, a.s., da će se držati obaveze klanjanja namaza, ali ne i obaveze izdvajanja zekata u Bejtul-mal, jer je ta obaveza bila vezana za Poslanika a.s., te da se, prema njihovim tvrdnjama, ne odnosi na halife i predvodnike Zajednice poslije njega. Hazreti Ebu Bekr je jasno istakao svoju odlučnost da će nastaviti praksu Vjerovjesnika a.s.: ,,Tako mi Allaha, boriću se protiv onoga ko pravi razliku između namaza i zekata. Borit ću se protiv svakog ko odbije izdvajanje zekata u Bejtul-mal koje je činio u vrijeme Poslanika.”

Treba napomenuti da se argumenti koji govore o šerijatskoj utemeljenosti organiziranog prikupljanja zekata izravno odnose na ustanovu zekata, ali se u tumačenju našeg mezheba isti propis primjenjuje i na sadekatul-fitr na temelju analogije, a što je kod nas prihvaćeno i potvrđeno fetvom nadležnih organa Islamske zajednice, budući da su korisnici sadekatul-fitra, prema tumačenju učenjaka našeg mezheba, isti kao i korisnici zekata.

Na temelju Poslanikovog sunneta i prakse Hulefai-rašidina jasno je da je islamska vlast (Ulul-emr) nadležna da određuje prioritete prilikom raspodjele prikupljenih sredstava, a ne pojedinci – obaveznici zekata shodno njihovim individualnim, subjektivnim procjenama i željama.

Oživljavanje i afirmacija autentične Vjerovjesnikove, a.s., prakse institucionalnog pristupa pitanju prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatul-fitra kod nas bilo je od ključnog značaja za očuvanje islama i muslimana na ovim prostorima.

Nosilac tog emaneta kod nas je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i ona taj emanet vrši u sladu s kur’anskim smjernicama – odgovorno i efikasno. Moderno ustrojena i dobro organizirana, vođena praksom Poslanika, a.s., i pravednih halifa, osnovala je Fond Bejtu-l-mal, u koji se slijevaju sredstva zekata i sadekatu-l-fitra, i iz kojeg se distribuiraju onima kojima pripadaju. Tako je postignuta koncentracija sredstava. Naime, kako god rasuta energija nije efikasna i ne polučuje velike rezultate, tako ni rasuta materijalna sredstva ne daju ni obilne ni ukusne plodove. Koncentriranim sredstvima, pak, ostvaruje se veliko dobro i općedruštvena korist se uvećava.

U Fondu Bejtu-l-mal Islamske zajednice postoje fondovi u koje su uključene sve Kur’anom navedene kategorije primalaca zekata i sadekatu-l-fitra. Zahvaljujući takvoj organizaciji Islamska zajednica je u stanju da značajno pomogne ugroženim pojedincima i porodicama, da povratnicima na svoja ognjišta olakša povratnički život, da pomogne odgojno-obrazovne ustanove Islamske zajednice, jer državna sredstva koja se za njih izdvajaju nisu dovoljna; može da pomogne mektebe i predškolske ustanove Islamske zajednice, da stipendira velik broj učenika i studenata, da pruži podršku odjelu za brak i porodicu, da pruži pomoć osobama s posebnim potrebama, da dadne podršku učenju hifza, da pomogne centrima za liječenje od ovisnosti, da pruži materijalnu podršku udruženjima koja se bave društveno korisnim radom, da finansira kulturno-istraživačke projekte itd. Bejtu-l-mal Islamske zajednice nije, i neće biti upitan, ako Bog da. Uvijek će biti na raspolaganju onima koji na nj imaju pravo. Napominjemo da prioritete i način raspodjele prikupljenog zekata i sadekatul-fitra predlaže Rijaset, a usvaja Vijeće muftija. Opći nadzor kao i usvajanje izvještaja o raspodjeli sredstava prikupljenih u Bejtul-mal vrši Sabor Islamske zajednice. Kao organizirana Zajednica možemo biti ponosni što smo oživjeli i afirmirali ovu autentičnu islamsku praksu i sunnet Božijeg Poslanika, a.s., i time osigurali ispravnost izvršenja spomenutih islamskih obaveza.

Zahvaljujući takvom radu Islamska zajednica uživa povjerenje vjernika, što se potvrđuje i konstantnim rastom prihoda u Fond Bejtu-l-mal.

Nekim ljudima to, čini se, smeta. Svakog ramazana, pa evo i ovoga, jave se pojedinci – nepozvani, neprozvani i nekompetentni, vođeni sitnim, ličnim interesima i sumnjivim motivima i dovode u pitanje ispravnost ovakve orijentacije Islamske zajednice, i upuštaju se u tumačenje stručnih šeriatskih pitanja, posebno zekata i sadekatu-l-fitra.
Islamska zajednica, svjesna veličine emaneta vjere, o kome vodi brigu, kao i povijesne odgovornosti, neće ulaziti u polemiku s njima. Odgovorit će im onako kako nas je poučio naš Poslanik, a.s. – reći ćemo im samo: „Mi postimo!“
Poštovana braćo i sestre,

Želimo vam lijepe i ugodne ramazanske dane. Uključite se u aktivnosti Islamske zajednice i dadnite lični doprinos njenom radu. Time će naša društvena zajednica biti bolja, a pozicija nas kao naroda ovdje, na ovom prostoru, jača.

Molimo Uzvišenog Allaha da primi naš post, naš sadekatu-l-fitr i naš zekat, kao i ostale naše ibadete, da zbliži naša srca i da nas uvede u Svoju milost.

Amin, ja Rabbel-alemin!

(MINA)

Povezani članci