EkologijaEkonomija

HIFA Oil i građani Zenice zajedno u ekološkoj akciji

Kupovinom «Terminala» HIFA OIL postaje kompanija za trgovinu i distribuciju nafte sa najvećim privatnim terminalima u Bosni i Hercegovini, čime je tržišna pozicija ove kompanije znatno poboljšana.

Istovremeno je uspostavljena saradnja sa zeničkim udruženjima u cilju provedbe zajedničke ekološke akcije čišćenja deponija na lijevoj obali rijeke Bosne, s druge strane «Terminala».

«Želja nam je da i na ovom primjeru pokažemo visoku razinu ekološke svijesti naše kompanije, na što nas obavezuju ne samo usvojeni standardi kao što su ISO 14001, već i iskrena ljudska želja da se aktivno utiče na čistu prirodu i zdravlje ljudi, a sve u saradnji sa građanima, udruženjima i lokalnom zajednicom. Ovaj dio obale rijeke Bosne učinit ćemo ugodnim za odmor i rekreaciju svih Zeničana. U planu je da zemljište u potpunosti uredimo sa klupama, cvijećem, prilazima i stazama, tako da će djeca i odrasli moći provoditi slobodno vrijeme u ovom budućem parku prirode», kazao je Venan Hadžiselimović, izvrši direktor HIFA OIL.

Prilog: RTV Zenica

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button