Vi ste ovdje
Home > Vijesti > Vijesti iz zemlje > Građani će moći elektronskim putem prijaviti korupciju u organima uprave Kantona Sarajevo

Građani će moći elektronskim putem prijaviti korupciju u organima uprave Kantona Sarajevo

Do kraja februara na web stranicama ministarstava Kantona Sarajevo bit će instalirana aplikacija za prijavu povrede službene dužnosti sa obilježjima korupcije u organima uprave i kantonalnim upravnim organizacijama KS. Najavili su to iz Tima za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo koji su pozvali građane i uposlenike u organima državne službe da i na ovaj način prijave svaki oblik neregularnosti.

“Aplikacija za prijavu korupcije je u završnoj fazi tehničke implementacije koju vodi Zavod za informatiku i statistiku KS. Građani i državni službenici, kao i svi korisnici usluga kantonalnih ministarstava, službi i organizacija će moći jednostavno, putem linka http://ABC.ks.gov.ba/prijavakorupcije (ABC je oznaka organizacije), popuniti obrazac i prijaviti korupciju”, navode u Timu.

Prijavitelj korupcije će moći popuniti listu pitanja u obrascu aplikacije na web stranici konkretnog ministarstva, od kojih su prva tri obavezna a odnose se na opis događaja za koji smatra da predstavlja povredu službene dužnosti sa obilježjem korupcije, gdje i kada se taj događaj desio, te da li je povredu dužnosti sa obilježjem korupcije počino pojedinac ili grupa uz navođenje o kome se radi, tj. imena i prezimena kao i radnog mjesta počinoca.

“Prijava će se moći ispuniti anonimno ali u tom slučaju neće biti moguće pratiti status njenog rješavanja. Osoba koja prijavi korupciju uz registraciju dobit će korisničko ime i šifru što će omogućiti praćanje statusa i načina rješavanja njegove prijave te komunikaciju sa ovlaštenim osobama u organima uprave. Prijave u izvornom obliku ostaju trajno pohranjene u bazu, s tim da registrovani prijavitelji korupcije svoje prijave mogu naknadno dopunjavati novim informacijama”, obrazložili su u Timu. Naglasli su da će se uneseni podaci korisnika čuvati u strogoj tajnosti.

Za rješavanje prijava korupcije biće zadužene po jedna ili dvije osobe u ministarstvima. Oni će davati službeni odgovor sa opisom aktivnosti koje su poduzete na rješavanju prijave. Imat će uvid u sve prijave korupcije, ali neće moći mijenjati podatke prijavitelja.

Povredom službene dužnosti sa obilježjima korupcije smatra se zloupotreba (i prekoračenje) službenih ovlasti, kršenje pravila radne discipline koje se odnose na sukob interesa, korištenje sredstava ili imovine u privatne svrhe, korištenje imformacija koje su službeno dostupne radi sticanja pogodnosti za sebe ili srodnike, primanje poklona, usluga ili koristi za sebe ili drugoga koje nije u skladu sa propisima, kao i svaka radnja koja čini obilježje nekog krivičnog djela protiv službene dužnosti kojom se ostvaruje korist za sebe ili drugoga.

Građanima koji nemaju pristupa internetu, omogućeno je da prijave korupciju putem obrazaca u printanoj verziji koji mogu preuzeti u šalter sali Kantona Sarajevo. Popunjen obrazac potom je potrebno ubaciti u zapečaćeno sanduče.

Ukoliko neki građanin želi dati izjavu o korupciji usmeno, na poleđini obrazaca se nalaze imena i prezimena kao i broj kancelarije službenika u ministarstvu koji je nadležan da primi prijavitelja korupcije.

Uvođenje sistema za on-line prijavu korupcije jedna je od aktivnosti Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade KS za period 2015-2019. godine.

Akta.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top