Vi ste ovdje
Home > U Fokusu > Godišnjica Prvog korpusa Armije BIH

Godišnjica Prvog korpusa Armije BIH

Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine osnovan je 1. septembra 1992. godine. Zona odgovornosti Prvog korpusa tokom srpske i hrvatske agresije na BiH bilo je područje Sarajeva. Kako je Sarajevo bilo pod opsadom srpske vojske 1425 dana, koja je jedno vrijeme sarađivala i sa jedinicama HVO-a iz Kiseljaka pod komanadom ratnog zločinca Ivice Rajića, Prvi korpus je imao primarni zadatak da spriječi upad srpskih jedinica u Sarajevo.

U sastav korpusa su ušle sve, do tada formirane, vojne jedinice sarajevske regije sa oko 30 000 vojnika.

  1. godine Prvi korpus je brojao 34.500 pripadnika da bi broj narastao na 40.500 pripadnika 1995. godine.

Prvi komandant Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine bio je Mustafa Hajrulahović Talijan. Komandanti Prvog korpusa bili su i Vahid Karavelić i Nedžad Ajnadžić. Bitno je napomenuti da su Prvi korpus sačinjavali borci različite etničke pripadnosti

Svrha i cilj Prvog korpusa kao i cjelokupne Armije RBiH bila je čuvanje i protekcija Bosne i Hercegovine i cjelokupnost njene teritorije kao suverene, nezavisne, slobodne države svih njenih građana. Akcija odbrambene borbe Bosne i Hercegovine je zbog uspješnosti u borbama prerasla u oslobodilačku borbu, koja je zaustavljena potpisivanjem Daytonskog mirovnog sporazuma.

Početkom 1995. godine došlo je do promjene u unutrašnjoj organizaciji Armije RBiH. Umjesto dotadašnjih operativnih grupa, koje su postojale kao privremeni organi rukovođenja i komandovanja i koje su bile dijelovi komandi korpusa, formirane su divizije kao stalni sastavi Armije RBiH. U skladu sa tim promjenama, u 1. korpusu ARBiH formirane su 3 divizije. 12. divizija je obuhvatala područje grada Sarajeva, 14. divizija je pokrivala područja koja su bila u zoni odgovornosti OG-1 Pazarić i dijela OG-2 Visoko a imala je sjedište u Tarčinu, dok je za sjedište 16. divizije određen Vareš, a pokrivala je zonu odgovornosti OG-3 Vareš i dio zone OG-2 Visoko.

Priznanja

472 pripadnika Prvog korpusa Armije RBiH je odlikovano najvišim ratnim priznanjem ”Zlatni ljiljan”, 19 pripadnika ratnim priznanjem ”Srebreni štit” dok je 29 pripadnika odlikovano najvišim državnim priznanjima od Predsjedništva BiH. Osim toga, 3 brigade u sastavu ovog korpusa su odlikovane kolektivnim priznanjem slavna a četiri brigade najvišim kolektivnim priznanjem viteška. Za doprinos odbrani grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine, 2010. godine, Prvom korpusu Armije RBiH dodijeljena je kolektivna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva.

Izvori: historija.ba
veterani.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com