Islamske teme

Elif-Lam-Ra – ovo su ajeti Knjige mudre

  1. Elif-Lam-Ra. Ovo su ajeti Knjige mudre.
  2. Zašto je ljudima čudno što Mi objavljujemo jednom čovjeku između njih: ‘Opominji ljude! A obraduj one koji vjeruju visokim stepenom kod Gospodara njihova!’ Govore nevjernici: ‘Zaista je ovaj sihirbaz očiti!’ (Junus, 1-2)

            Elif-Lam-Ra. – Znaj da su harfovi (slova) dijelovi riječi, a riječi dijelovi rečenica, a one dijelovi ajeta, a ajeti dijelovi sura, a sure dijelovi Kur’ana. Tako se Kur’an dijeli na sure, a one na ajete, a ove na rečenice, a rečenice na riječi, riječi na slova, i slova na tačke. Poput toga je i more koje se razlaže na rijeke i potoke, a oni na kapljice. To znači da je osnova svega jedna tačka, a mnoštvo je proizašlo širenjem i dijeljenjem te tačke.

            Mišljenje zahirske uleme koja smatra da su slova koja se cjelovito izgovaraju (el-hurufu l-mukatta’a) poput elif-Lam-Ra nabrajalice i da imaju funkciju izazova ljudima da dođu sa nekom sličnom surom, usitinu je slabo. Ovi samostalni harfovi posjeduju ispravna značenja i vjerodostojne sadržaje. A također su i osnova i bit znanja sufijskih autoriteta.

            Potvrđeno je da je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, dano znanje prijašnjih i potonjih generacija, a u znanja Adema, a.s., i Idrisa, a.s., ubraja se i znanje slova (‘ilmu l-huruf). Sekta Hurufija je pokuđena i odbačena zato što prihvataju samo aluziju (išaret), a odbacuju izraze (ibaret) i zato što skrnave neprikosnovenost šerijata koji je odjeća hakikata, kao što su riječi odjeća značenja, a izrazi čuvari išareta. Šerijat i hakikat, riječi i značenja, te izrazi i išareti uvjetovani su jedni drugima. Ako su odvojeni jedni od rugih, tada izlaze iz domena prave spoznaje.

            Poznavanje harfova i onoga što oni obuhvataju od tajni i značenja pripada Allahu, dž.š., te Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovim potpunim nasljednicima. Ibn Abbas, r.a., je rekao da Elif-lam-Ra znači: Ene Allahu era, tj. Ja sam Allah Koji sve vidim.

            Ovo su ajeti Knjige mudre – jer je Allah, dž.š., u ajetima pohranio Svoje mudrosti.

            Zašto je ljudima čudno – a pod ljudima su misli na nevjernike Kurejšije; što Mi objavljujemo jednom čovjeku između njih – Čudili su se tome da čovjek bude poslan kao Allahov vjerovjesnik, a nisu se čudili da im božanstva budu kipovi od kamenja, zlata, drveta ili bakra. Nevjernici su govorili: ,,Čudno je da uzvišeni Allah nije našao za poslanika ljudima nikoga osim Ebu Talibovog jetima.”

            Znaj da je stanje evlijaluka poput stanja vjerovjesništva. Ako promotriš većinu Allahovih evlija kroz razna stoljeća i generacije, uvijet ćeš da oni uglavnom nisu bili ljudi poznati po ugledu. Onaj ko se čudi i smatra nemogućim da baš tim ljudima pripadne čast Božijih odabranika zapada u vrtlog nijekanja i tom komprenom biva zastrt od viđenja dobrih ljudi.

Opominji sve ljude!

            Opominji ljude! – tj. opominji sve ljude! Opomena je općenita, jer svima donosi korist: nevjernicima, običnim vjernicima i evlijama. Prvi budu opomenuti džehennemskom vatrom, drugi smanjivanjem stepeni u džennetu, a treći vatrom zastora od gledanja u ljepotu plemenitog Gospodara.

            Opomena je spomenuta prije uveseljavanja jer uklanjanje onoga što je nepotrebno prethodi činjenju onoga što je potrebno. Ne koristi obradovati nekoga ko je zaprljan nevjerništvom i grijesima. Kuća se namiriše tek nakon što se pomete i ukloni smeće. Iskusni ljekar će prvo odstraniti od bolesnika ono što je zaraženo i opasno, a potom pristupiti liječenju, koristeći razna sredstva koja pospješuju zdravlje. Tako i ljekar koji odstranjuje srčane bolesti prvo otklanja iskrivljeno vjerovanje, loše ponašanje i neprihvatljiva djela koja prljaju srce putem ‘napitka opominjanja’, upozoravajući pacijenta na kobnost i loše posjedice navedenih stvari. Nakon toga nastavlja liječenje nudeći ono što donosi snagu, napajajući ga ‘pićem uveseljavanja’, pa pacijenta obraduje lijepim ishodom dobrih dijela. Radi toga, na početku vjerovjesništva objavljeni su samo ajeti koji opominju, poput riječi: ,,O ti pokriveni! Ustani i opominji!” (el-Muddessir, 1-2)

Obraduj vjernike!

            A obraduj one koji vjeruju – samo vjernike, a ne i nevjernike, sve dok su ustrajni na svome nevjerništvu; visokim stepenom – na koji će biti dovedeni; kod Gospodara njihova! – Ibn Abbas, r.a., je rekao da kademe sidkim podrazumijeva zagovor Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji će vjernike povesti u Džennet.

            Govore nevjernici: ‘Zaista je ovaj sihirbaz očiti!’ – Ovo je svojevrsno priznanje nevjernika da su kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zapazili nesvakidašnje stvari kojima se ne mogu oduprijeti.

            Nefs je stvoren takvim da voli vođstvo i prednjačenje te da nije zadovoljan bivanjem pod nečijom komandom. Nefs se jedino može popraviti:

  1. stalnim robovanjem Allahu, dž.š., i
  2. povinovanjem muršid-i kamilu (duhovnom vodiču).

            Imam Jafi’i rekao je: ,,Da poricatelji duhovnog puta vide evlije i dobre ljude kako lete po zraku, rekli bi: ‘Ovo je sihir! Ovo su šejtani!’ Onaj ko bude uskraćen upute i ko poriče istinu koja je iz domena gajba, zasigurno je poriče i kada je očigledno vidi. Čudno je, zapravo, vezati sihir i šejtanske poslove za vjerovjesnike i evlije! Od Allaha molimo oprost i ispravnost tajnog i javnog postupanja!”

 (Ruhu l-bejan, 4:4-7)

Izvor: ” RADUJTE SE KUR’ANU ”

Autor: Ismail Hakki Bursevi

Za Akos.ba pripremila: Adisa Omerbašić

Povezani članci

Back to top button