>
Šta je KBT terapija?
Kognitivno – bihevioralna terapija vrsta je psihoterapije usmjerena na tretiranje disfunkcionalnih vjerovanja i  maladaptivnog ponašanja kod pojedinca, koje mu onemogućava normalno funkcioniranje u svakodnevnim životnim situacijama. Read more
Ko nam to pokazuju da je kolektivno donošenje odluka najbolje?
 Pretrpanost informacijama zasigurno nije, samo, produkt modernog doba, međutim, internet era je ovom fenomenu dala potpuno drugačije obrise. Sve što vas interesuje je udaljeno samo onoliko koliko vam je potrebno da pritisnete tipku enter na vašoj tastaturi. Umjesto potrage kroz biblioteke i enciklopedije zarad odgovora na pitanje koje zaokuplja... Read more