Vi ste ovdje
Home > Ekonomija > Islamska ekonomija (Page 9)

Halal turizam kao šansa za Bosnu i Hercegovinu

Halal turizam, kao posebna podkategorija vjerskog turizma, je relativno novijeg datuma. Nastao je kao potreba da se turističke usluge prilagode muslimanima koji prakticiraju svoju vjeru i žele da u skladu s tim provedu odmor. Halal turizam je u zadnjih nekoliko godina doživio  procvat. U 2012.godini muslimani su na turističke usluge

Promjena zakonske regulative za unapređenje islamskih finansija u BiH

Bosna Bank International d.d. Sarajevo (BBI) osnovana je oktobra 2000. godine kao prva banka u Evropi koja posluje na principima islamskog bankarstva. Tim činom bankarstvo sa predznakom „islamsko“ je hrabro i nepovratno zakoračilo na bosanskohercegovačko tlo. Iako zatečeni, a i danas važeći, zakonski okvir nije  postavio ograničenje za osnivanje

Na konferenciji “Islamska ekonomija i razvoj finansija” prezentiran SASE Islamic Index

U okviru dvodnevne konferencije "Islamska ekonomija i razvoj finansija", održane u Gazi Hzsrev-begovoj biblioteci u Sarajevu, danas je održana prezentacija o uvođenju Islamskog index-a na SASE koju su predstavili su danas Tarik Kurbegović, direktor Sarajevske berze-burze i Matej Živković, član Komisije za vrijednosne papire FBiH. Kratak pregled globalnog

Top