Vi ste ovdje
Home > Ekonomija > Islamska ekonomija (Page 8)

Kakav regulatorni okvir treba islamskim bankama?

Islamskim bankama je potreban pravni, korporativni i regulatorni okvir kakav imaju i konvencionalne banke, zaključuje Međunaraodni monetarni fond u svom radnom dokumentu u kojem se bavi regulacijom i supervizijom islamskih banaka.  MMF zaključuje da je za islamske banke važno da se osigura operativna nezavisnost agencija za nadzor, koje moraju

Halal turizam kao šansa za Bosnu i Hercegovinu

Halal turizam, kao posebna podkategorija vjerskog turizma, je relativno novijeg datuma. Nastao je kao potreba da se turističke usluge prilagode muslimanima koji prakticiraju svoju vjeru i žele da u skladu s tim provedu odmor. Halal turizam je u zadnjih nekoliko godina doživio  procvat. U 2012.godini muslimani su na turističke usluge

Promjena zakonske regulative za unapređenje islamskih finansija u BiH

Bosna Bank International d.d. Sarajevo (BBI) osnovana je oktobra 2000. godine kao prva banka u Evropi koja posluje na principima islamskog bankarstva. Tim činom bankarstvo sa predznakom „islamsko“ je hrabro i nepovratno zakoračilo na bosanskohercegovačko tlo. Iako zatečeni, a i danas važeći, zakonski okvir nije  postavio ograničenje za osnivanje

Top