Vi ste ovdje
Home > Ekonomija > Islamska ekonomija (Page 7)

Uvod u islamske finansije: Koja je razlika između mušareke i mudarebe

Mudareba je posebna vrsta partnerstva gdje jedan partner daje no­vac kao svoje učešće u komercijalnom po­d­uh­vatu. Ulaganje dolazi od prvog partnera koji se zove rab­bu ‘l-mal (vlasnik kapitala), dok je up­ravljanje in­ves­ti­ci­jom i rad na njoj isključiva odgovornost drugog part­ne­ra, koji se zove mudarib. 21841

Top