Vi ste ovdje
Home > Ekonomija > Islamska ekonomija (Page 4)

Kreditne kartice u islamskom bankarstvu

islamsko bankarstvo

Piše: Admir Mešković Jedan od osnovnih vidova plaćanja za robe i usluge u savremenom društvu jeste plaćanje putem elektronske kartice. Kada su u pitanju debitne kartice, one su općenito dozvoljene sve dok vlasnik kartice ne pređe saldo raspoloživ na njegovom računu i dok ne dolazi do naplate kamate iz transakcije, jer

Postanite dioničar prvog TAKAFUL osiguranja u BiH

Piše: Advija Alihodžić Osobe koje nisu upućene u principe i filozofiju islamskih finansija ponekad vjeruju da  ukidanje kamate u finansijskim institucijama znači njihovu transformaciju u dobrotvorne, a ne komercijalne institucije, koje nude finansijske usluge bez dobiti. To je potpuno pogrešna predspostavka, jer islamske finansije, u ovom slučaju islamsko osiguranje, takaful, 

Top