>
S obzirom da u našoj zemlji islamsko bankarstvo nije zakonski regulisano, da li to, i koliko, otežava rad BBI-u?
  Pitanje:  S obzirom da u našoj zemlji islamsko bankarstvo nije zakonski regulisano, da li to, i koliko, otežava rad BBI-u? Odgovor: Proizvode i ugovore BBI banke odobrava Šerijatski odbor i kroz internu šerijatsku reviziju prati njihovu primjenu. Po tom osnovu klijenti mogu biti sigurni da im banka pruža... Read more
Da li je islamsko bankarstvo otporno na krizu koja je nedavno zahvatila konvencionalne banke?
  Pitanje: Da li je islamsko bankarstvo otporno na krizu koja je nedavno zahvatila neke konvencionalne banke? Na koji način? Odgovor: Ukoliko se principi islamskog bankarstva doslovno poštuju, kriza koja je pogodila banke u Evropi i Americi ne može se u istom obliku prenijeti na islamske banke. Naime, uzroci... Read more
Snažan i stabilan razvoj BBI banke i islamskih finansija u BiH
BBI banka, jedina banka u regionu koja posluje po islamskim principima, uskoro će u Goraždu otvoriti svoju 20. poslovnicu.   Do kraja godine planirano je otvaranje i poslovne jedinice u općini Novi Grad, a u prvoj polovini 2013. još dvije organizacione jedinice. Otvaranjem novih poslovnica za samo pet godina... Read more