Islamske teme

Džuma namaz u djelima Ebu Hamida Gazalija

Kada sunce pređe zenit i mujezin prouči ezan, a imam sjede na mimber, ne može se obavljati nikakav namaz izuzev tehijetul – mesdžida.

Govor se prekida početkom hutbe. Hatib će poselamiti prisutne kada im se licem okrene, i oni će mu odvratiti na selam. Kada mujezin završi, imam će ustati okrenut licem ljudima ne okrećući se ni lijevo ni desno. Održat će dvije hutbe između kojih je kratko sjedenje. Neće govoriti stranim jezikom, niti će ih odugovlačiti. Neće ih ,,pjevati”, nego će hutba biti kratka, riječito iskazana i sadržajna. Pohvalno je da i u drugoj hutbi prouči jedan kur’anski ajet, pored zahvale Allahu, salavata, te oporuke bogobojaznosti. Neće nazivati selam onaj koji uđe dok hatib govori, a ako bi selam nazvao, ne zaslužuje da mu se odgovori. Otpozdravljanje išaretom je lijepo. Neće se ni onima koji kihnu nazdravljati. 

Džuma je obavezna punoljetnom razumnom muškarcu muslimanu, te slobodnom čovjeku koji boravi u naselju u kojem živi četrdeset osoba navedenih osobina, ili u predgrađu u kojem se čuje ezan iz grada. Daje se olakšica ovima da ne obavljaju džumu zbog: kiše, blata, straha, bolesti, njegovanja bolesnika, ako nema bolesnik nikoga drugog da ga pazi. Pohvalno je da oni koji iz opravanih razloga nisu klanjali džumu odgode klanjanje podne namaza sve dok ostali ne završe sa džumom. Ako bi bolesnik, putnik, rob ili žena, prisustvovali džumi, njihov je namaz ispravan i nadomješta im podne namaz.

Lijepo se pripremite za džumu u četvrtak učeći istigfar, tespih i posebno se posvećujući dovi. Lijepo se zbog džume okupati, obući novu odjeću i namirisati se. Ko se kupa radi džunupluka neka drugi put polije svoje tijelo vodom s nijetom kupanja radi džume. Međutim, ako bi se ograničio samo na jedno kupanje tj. polijevanje, bilo bi mu dovoljno i bez posebnog duplog nijeta. Preporučuje se i sljedeće: čišćenje zuba, depiliranje, podrezivanje noktiju, potkresivanje brkova i ostalog što će povećati ljudsku čistoću.

,,Najljepši muški parfemi jesu oni bezbojni sa izraženim mirisom, a ženski s primjetnom bojom ali bez mirisa.” (Prenosi Ebu Davud i Tirmizi, predaja je hasen)

Kada je uz pitanju oblačenje, najljepša je bijela boja, jer je Allahu najdraža bijela odjeća. Neće oblačiti ništa upadljivo. Pohvalno je da se porani u džamiju. Kažu da će ljudi biti blizu Allaha dž.š. kada Ga budu gledali, onoliko koliko su ranili na džumu. Ne bi trebalo prekoračivati preko drugih, niti prolaziti ispod njih. Međutim, ako je prvi saf ostao nepopunjen, ima pravo da prekoračuje druge, jer oni nisu iskoristili svoje pravo i ostavili su nepopunjeno posebno odlikovano mjesto.

Potrebno je pažljivo slušati hutbu. U hadisu se kaže: ,,Ko drugog navede na kupanje i sam se okupa, porani u džamiju i stigne na početak hutbe, bude blizu imama i sasluša hutbu, bit će mu to iskup za ono što je bilo između dvije džume i jos tri dana više od toga.” (Hakim od Evsa Ibn Evsa). Ne smije se pričati tokom imamove hutbe: ,,Ko kaže osobi do sebe dok imam drži hutbu: Šuti!’ ili: Pst!’, bespotrebno je progovorio, a nema džume onaj koji bespotrebno govori!” (Tirmizi i En Nesai)

Treba paziti na slijeđenje imama kod džume na ono što se spominje i kod drugih namaza. Kada čuje učenje imama, neće učiti ništa izuzev Fatihe. Lijepo je da nakon džume kaže: Allahume ja Ganijju, ja Hamidu, ja Mubdi’u, ja Mu’idu, ja Rahimu, ja Vedud, agnini bihalalike an haramike ve bi fadlike ammen sivake. (Allahu moj, Neovisni, Svehvaljeni, Začetniče, Obnovitelju, Samilosni, Svevolitelju, učini mi dovoljnim Tvoju halal opskrbu da ne posežem za haramom, i Tvoje dobro od svih drugih). Kažu da će onoga koji stalno uči ovu dovu Allah Uzvišeni učiniti neovisnim od drugih i opskrbiti odakle se i ne nada.

Ibn Omer prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., klanjao poslije džume dva rekata (Buharija i Muslim).

Petkom ima jedan poseban čas koji treba iskoristiti i provesti u dovi: ,,Doista u petak ima jedan sat, ako tačno u njemu musliman zatraži nešto od Allaha Uzvišenog, On će mu dati!” (Tirmizi i Ibn Madže)

Postoje različita mišljenja kada je ovaj sat (čas). Neki kažu da je pri izlasku sunca, drugi, kada je sunce na zenitu, treći kada se uči ezan, četvrti kada se imam penje na mimber i počne s hutbom, peti kada ljudi pristupe namazu itd. Petak je dan koji bi čovjek trebao provesti tokom cijelog dana misaono vezan za zikr, stalno ga jezikom čineći ne bi li kako pobjegao od ovosvjetskih zavođenja i ugrabio neki od darova petka.

Pohvalno je petkom često donositi salavat na Božijeg Poslanika, s.a.v.s. Također lijepo je mnogo učiti Kur’an, posebno suru Kehf.

Pohvalno je petkom mnogo dijeliti sadaku, ali je prošnja u džamiji nedopuštena. Neki islamski učenjaci smatrali su pokuđenim davanje sadake onima koji prose u džamiji.

Ukratko kazano, petkom bi trebalo što više učiti virdove i činiti razna dobra, jer Uzvišeni Allah kada voli Svoga roba, zaokupi ga u cjenjenim vremenima najvrijednijim djelima, a kada ga mrzi, zaposli ga u tim posebno cijenjenim vremenima lošim djelima, da bi ga tako bolnije kaznio i više zamrzio, jer je lišen berićeta u vremenu i uskraćena mu je njegova nepovredivost. Lijepo je petkom što više učiti dova. Blagoslovio Allah svakog odabranog Svoga roba.

 

 

Izvor: ”Oživljavanje vjerskih znanosti”, knjiga 1

Autor: Ebu Hamid el-Gazali

Za Akos.ba prilagodila i priredila: Adisa Omerbašić

P.S.

Ebu Hamid El-Gazali je  vrhunski islamski učenjak i reformator svoga vremena veoma cijenjen među ulemanskim balkanskim krugovima. Njegova djela su rado prevođena na naš jezik, ali i rado tumačena po našim džamijama i tekijama.

Ovog puta ukratko vas upoznajemo  sa propisima i adabima džume onako kako ih je vidio i opisao šejh Gazali, uz napomenu da je ovaj alim pripadao šafijskoj pravnoj školi.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button