Vi ste ovdje
Home > Duhovnost (Page 364)

Odlike daije (onaj koji poziva u islam) 1. dio

 Sposoban daija je odgovoran, primjećuje opasnosti koje vrebaju njegovu vjeru, ummet i svijet općenito. Na tom putu se osposobljava i trudi da stekne karakteristike koje se smatraju osnovom da've (islamske misije). Spomenut ću nekoliko, po meni, najbitnijih karakteristika s napomenom da one ne izlaze iz okvira ljudskih mogućnosti. Neophodno je da daija posjeduje: 1)

Zašto je u islamu muškarcima dozvoljeno da imaju više od jedne žene?

Pitanje: Zašto je u islamu muškarcima dozvoljeno da imaju više od jedne žene? Tj. zašto je poligamija u Islamu dozvoljena? 1. Definicija Poligamije Poligamija predstavlja bračnu zajednicu gdje jedan supružnik ima više od jedne supružnice. Postoje dvije vrste poligamije. Jedna je poligamija - gdje muškarac oženi više od jedne

Istina o Isa a.s.

1.Isa a.s., je bio čovjek Allah Uzvišeni nam u ajetima sure Ali Imran (45-60) kazuje o tome da je Isa bio čovjek. U Kur’anu se spominje kazivanje njegove nene,  zatim majke, a onda i priča o samom njegovom rođenju. Sve verzije evanđelja spominju da ga je rodila Merjem i da

Istinsko junaštvo

"Nije junaštvo da se boriš dok si siguran za leđa svoja od strijela, nego je junaštvo da se boriš a izložen si kopljima sa svih strana." Mustafa al-Siba´i, Ovako me život naučio

Top