Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme (Page 40)

Brini se o svojim, a ne tuđim mahanama…

komunikacija

''Blago onom ko se bavi svojim, a ne tuđim mahanama, dijeli višak svoga imetka, pazi da ne priča bespotrebno, te oživljava sunnet i ne zamjenjuje ga novotarijama.''  Ove riječi kao hadis Poslanika, a.s., bilježe Dejlemi, Bezzar i Bejheki od Enesa b. Malika, a Ebu Nuajm ga prenosi od Huseina b. Alija,

Žena u Islamu – žena prvi musliman

Žena u islamu? Žena prvi šehid u Islamu? El-Buhari, rahimehullah., zabilježio je sljedeće Aišino, r.a., predanje: „Prvo što je od Objave počeo dobijati Allahov Poslanik, s.a.v.s., bili su istiniti snovi. Što god bi sanjao, obistinilo bi se jasno kao zora. Zatim mu se omilila samoća, i odlazio je u pećinu Hira,

Izazovi u komunikaciji: Ne mrzi druge, upoznaj sebe kroz njih!

Gdje god postoji raznolikost, moraju postojati i razlike. Svako od nas je posebna individua sa jednistvenim setom ubjeđenja, tako da je broj razlika proporcialan broju ljudi na ovom svijetu. Neosnovano je očekivati da drugi budu kopije nas samih sa istim emocijama i mislima. Nerealna očekivanja uniformnosti rezultiraju u posmatranju raznolikosti kao

Obradovati brata mu'mina je ibadet

osmijeh

''Najkorisnije djelo je obradovati svoga brata mu'mina ili ga duga osloboditi ili ga hljebom nahraniti.''  Hadis prenosi Ibn Ebi Dunja i Bejheki od Ebu Hurejre. Hadis je hasen (dobar). Ibn Addi u djelu ''El-Kamil'' navoda da je povod nastanka ovog hadisa pitanje jednog od ashaba koje je uputio Poslaniku, s.a.v.s. Pitanje

Dova koja će vam povećati snagu za životne izazove

Želim s vama podjeliti jednu dovu koja će vam u životu dati pozitivnu energiju, ako je budete praktikovali svake noći. Fatima i Alija, radijallahu anha, su bili poznati kao vrijedan bračni par. Fatima je održavala čistoću kuće što je više mogla, pomagala svome suprugu kada mu zatreba pomoć i hranila domaće

Tagovano: (188)

Nije dova vreća cementa da iskrivi leđa

Izvjesni B-efendija iz Rogatice u svoje prvo službovanje dobije cijenjeni, stabilni, preozbiljni džemat D, u kojem bi čak na sabahu znalo biti pedesetak ljudi. Prvog sabaha, B polubunovan, još u svijetu snova, na farzima zbrzi sure Kewser i Ihlas, najlakše od najlakšeg, najkraće od najkraćeg, te nakon dove poleti u

Kada je muž dužan isplatiti mehr?

Pitanje: Esselamu alejkum! Kada je muž dužan isplatiti ženi mehr da li na početku braka ili tokom razvoda ako ga on da? Odgovor: Esselamu alejkum! To je stvar njihovog međusobnog dogovora. Ako se nisu ranije dogovorili o tome, postupa se po običaju. Ako se ne isplati u početku braka, onda je obaveza isplatiti ga ako

Koja je mudrost klanjanja istihara – namaza?

Mudrost propisivanja istihara - namaza je u tome da se čovjek povinuje Allahovoj, dž.š., odredbi, da izađe iz domena oslanjanja na svoju snagu i moć, da traži utočište samo kod Njega Uzvišenog, kako bi objedinio dobro ovoga i budućeg svijeta." (Fethui-Bari. 11/189.) Ibnul-kajjim, da mu se Allah Uzvišeni smiluje, veli: "On

Top