Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme (Page 3)

Nouman Ali Khan: Koja ste vi vrsta komentatora?

Svi mi znamo da postoje dvije potpuno različite vrste komentara na društvenim mrežama. Na jednoj strani imamo konstruktivne kritike, ohrabrenja, molitve, podrške i pozitivnost, dok na drugoj imamo klevetu, uvrede, izrugivanje, vulgarnost, propagandu, nepristojnost i mržnju. Govoreći o osobinama istinskih vjernika, onih koji su već uspjeli, Allah nam kaže: "i koji ono

Kako islam štiti prava djeteta kroz porodicu?

Dijete je velika odgovornost za sve roditelje. Na Sudnjem danu, roditelji će morati polagati račun za to kako su odgojili svoju djecu koja su im bila poklon od Allaha. To je razlog zbog čega vjerujem da ne trebamo tu odgovornost shvatati previše lagahno, nego se trebamo uvijek podsjećati vrlo važnih prava

Kiša je bereket i Allahova milost

„(Allahu moj) oko nas je, a ne na nas.“, hadis prenose Buharija, Muslim i Dejlemi od Enesa b. Malika r.a. Povod nastanka: Enes b. Malik kaže da je ulazeći u džamiju jednog petka čuo kada je jedan čovjek rekao: "Allahov Poslaniče, stoka nestaje i putovati ne možemo, pa moli Allaha da nam

Dova za sreću u životu

Allahu, molim Ti se za sretan život! Bože, podari mi ugodan i lahak život i lijepu smrt! Gospodaru, nemoj me poniziti i osramotiti na Sudnjem danu! Allahumme inni es’eluke ‘ajšes-su’adai! Allahumme inni es’eluke ‘išeten henijjeten ve miteten sevijjeten ve meredden gajre muhzin ve la fadih! اللهم إني أسألك عيش السعداء اللهم إني أسألك عيشة

Adabi čistoće i čišćenja

Čistoća je propisana Kur'anom i Sunnetom. Uzvišeni Allah veli: „A ako ste džunubi, onda se okupajte“ (El-Maide, 6) i „I odjeću svoju očisti“ (El-Muddessir, 4) i kaže: „Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.“ (El-Bekare, 222) U tom smislu Allahov Poslanik, sallallahu

Top