>
Muderrisova hutba: Hvala Allahu, dželle še'nuhu, na blagodati islama
Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Hvala Allahu, dželle še'nuhu, na blagodati islama. Zahvala Allahu, dželle še'nuhu, Koji nas je počastio pripadnošću čistoj vjeri islam i učinio nas sljedbenicima posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na čemu smo Mu dužni zahvaljivati i truditi se... Read more
Zikr poslije namaza
”Ko poslije propisanog (farz) namaza prouči Ajetul-kursiju, biće pod Allahovom zaštitom sve do slijedećeg namaza.” Ovaj hadis bilježi Taberani u svom ”Mu'džemu” od Abdullaha ibn Hasena, a ovaj od svog oca. Predaju ove sadržine prenosi također i hazreti Alija, Abdullah ibn Omer, Ebu Umame, Mugire ibn Šu'be, Džabir ibn... Read more
Oprezno sa tumačenjima snova!
Kada ljudi pokusavaju da tumace snove ili da odgonetnu njihovu simboliku, trebalo bi da uvijek imaju na umu da njihova interpretacija moze da bude ispravna ali i pogresna. U Islamu, nikome osim Poslanika s.a.w.s. nije zagarantovana nepogrjesivost u preciznom tumacenju snova. Greska je smatrati da bilo ko moze biti... Read more
Kome će Allah loša djela u dobra promijeniti na Sudnjem danu
Svevišnji Allah je rekao: „ ..i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kad pravda zahtijeva i koji ne bludniče; a ko to radi iskusit će kaznu, patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i i... Read more
Kad bi znali od čega sve sadaka štiti, dijelili biste je svaki dan!
Sadaka čisti imetak od laži, lažne zakletve i nemara. Rekao je Muhammed a.s.: „O trgovci, prodaju prate ružan govor i lažna zakletva, pa je čistite sadakom! (Ahmed) U našoj vjeri, odnosno Šerijatu, postoje vjerski propisi, među kojima su propisi sadake i zekata. Zekat je opće poznata stvar. Rekao je... Read more
Oprez: Ovo su su trenuci (stanja) kad ste lahka meta za djelovanje džina i sihira
RAZLOZI USPJEHA DŽINA U OSTVARIVANJU NAMJERA Slabost ili snaga vjere opsjednutog Saznavši o povodima džinsko-šejtanskog uznemiravanja ljudi, spoznali smo samo jednu stranu medalje. Za uspjeh namjera džina moraju biti ispunjeni određeni uvjeti, a za ispunjavanje ovih uvjeta i za omogućavanje ili onemogućavanje njihovih htijenja, odgovorni su sami ljudi, protiv... Read more
Sabur – Zaista poslije teškoće dolazi olakšanje
Govoreći o vrijednosti strpljivosti u svojoj knjizi Zemmul-heva, Ibnul-Dževzi je naveo i predaju od Alije, r.a., u kojoj je on rekao: “Znajte da je strpljivost u građevini imana na stepenu glave u odnosu na ostatak tijela. Ko nema strpljivosti taj nema ni vjere.” Komentirajući ajet: Između njih smo Mi... Read more
Izabrane dove – za svaku priliku
Rabbena atina fid-dunja haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina ‘azaaben-naar. Rabbenagfirlii veli validejje ve lil-mu’miniine jevme jekuumul-hisab. Gospodaru naš, daj nam svako dobro na ovom svijetu i svako dobro na budućem svijetu i sačuvaj nas patnje u Vatri (Džehennemu). Gospodaru naš, oprosti meni, mojim roditeljima, ali i svim vjernicima... Read more
Istigfar: Olakšanje od svake tegobe
Ako želiš da živiš smisaonim i uspješnim životom, strpi se te hutbu pročitaj do kraja. Ona je lijek za sve naše nedaće i ključ dunjalučkog i ahiretskog uspjeha. A taj ključ otključava sve riznice dragulja neprocjenjive vrijednosti. E, pa, čitaj, razmišljaj i uživaj! “Muž mi je umro kad sam... Read more
Koje su osobine ljudi koji neće biti tužni na Sudnjem danu
Čak i najbogatiji i najsretniji ljudi nose svoj dio anksioznosti, kajanja i tuge. Takva je priroda života. U jeku novih i starih kušnji, pitamo se da li će se ikada završiti i sanjamo o savršenom životu, piša portal iiph.com. Pa ipak, naša tuga se nikada ne može ni porediti... Read more