>
Da'wa: Obaveza pojedinca koja se timski realizuje
DEFINICIJA DA ‘IJE             Da ‘ija je osoba koja je zadužena da poziva u Allahovu vjeru, da autentično prenese Islam drugima, i da se angažira na njegovom prakticiranju.             Ovim terminom Allah Uzvišeni nazvao je Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u Kur'anu, a pod tim imenom podrazumijeva se i svaki drugi... Read more
Budimo jedni drugima ogledala
Postoji moćan koncept u islamu gdje ako kršimo nečija prava ili prekoračimo etičke granice mi zapravo ‘činimo grijeh prema sebi’. Samougrožavanje se dešava kada kršimo božanska načela ispravnog i pogrešnog, poput zloupotrebe nečije duše, koja je nastala i namijenjena dobru. Ovaj koncept dovodi me do izgubljene etikete nasihata. Ono... Read more
Možda ćeš poslije ovog primjera, redovno dijeliti sadaku?!
U pitanju je san jednog brata mumina. Čovjek koji je doživio ili usnio taj san, došao je do šejha Muhameda Saliha ibn Usejmina, Allah mu se smilovao, te mu ga ispričao. Čovjek je usnio sljedeće:“Uvaženi šejh, sanjao sam kao da je nastupio Sudnji dan. I onda se Sunce tako... Read more
Almir Čolan: Šta je to zuhd?
Zuhd se cesto objasnjava kao odricanje od dunjaluka, medjutim zuhd je nesto sasvim drugo. Više informacija na https://www.islamskefinansije.com Prati Almira putem njegove Facebook stranice ovdje: https://www.facebook.com/almircolan.bih/ Akos.ba Read more
Uzmite abdest, otvorite Kur'an i pronađite 329. stranicu…
Uzmite abdest, otvorite Kur'an, pronađite 329. stranicu, odnosno suru Al-Anbija i na toj stranici, nalazi se predivna stvar, jasna upustva, lijek, nada, izlaz iz problema… Na jednom mjestu (na jednoj stranici), nalaze se tri kratke i jednostavne, ali veoma jake dove. Ove tri dove, izgovorili su (proučili) Božiji poslanici.... Read more
Poslanikova medicina: I mlijeko čisto pijte…
Allah, dželle šanuhu, kaže: „…i rijeke mlijeka nepromijenjena ukusa…“ (Muhammed:15) U drugom ajetu stoji: „…mlijeko čisto pijete…“ (En Nahl:16) Ibn Abbas prenosi da je Allahov Poslanik rekao: „Neka svako ko pije mlijeko kaže: ʻNeka je u njemu Allahov blagoslov, i neka nam ga Allah još više podari, jer mi... Read more
Allahu se dižu lijepe riječi i dobro djelo On prima
ALLAHOVA LJEPOTA „Allah je lijep i voli ljepotu.“ (1-463) Porijeklo hadisa Prenose ga Muslim, Tirmizi od Abdullah b. Mesuda i Taberani u djelu „El-Kebir“ od Ebu Umameta el-Bahilije i Hakim od Ibn Omera. Povod nastanka Muslim u svome Sahihu prenosi od Ibn Mesuda da je Poslanik rekao: „U Džennet... Read more
Čuvajmo tuđa prava i ne činimo zulum jedni drugima
U Kur'anu i hadisima Allahovoga Poslanika, s.a.v.s., zabranjuje se i najmanji vid zuluma prema bilo kome: ljudima, biljkama, životinjama, prirodi. Otuda musliman ne može biti i nije nasilnik. Čuvanje od harama se dijeli na dva dijela od kojih se jedan dio vezuje za prava Uzvišenog Allaha, a drugi za... Read more
”Dovite mi, Ja ću vam se odazvati…”
Dova (molitva, molba) je vrlo važna stvar u životu svakog čovjeka. Po učenju islama ona se upućuje isključivo Stvoritelju, Allahu Uzvišenom. Kaže se da je dova: ,,tihi razgovor čovjeka sa svojim Gospodarom”. Ona je duhovna snaga vjernika, a također je oslonac za svakog nevoljnika. Preporučuje se upućivanje dove u... Read more
Islamski principi liderstva
 Planiranje bez implementacije je beskorisno U nekim zemljama, nije definisan koncept dugoročnog planiranja, i rješenja problema. Dok oni koji to ipak rade, suočavaju se sa problemom ”anlize-paralize”, trošeći previše vremena na finese koje nemaju temeljne rezolucije. Rezultat je jednostavan; stvara se previše buke oko ničega. Samo nekoliko nacija učinkovito... Read more
No announcement available or all announcement expired.