Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme (Page 298)

Da li je u islamu dozvoljeno donirati organe nakon smrti?

Pitanje: Htio bih vas samo upitati jedno: Razmišljam o prijavi za donora organa posle smrti. Molio nih da mi odgovorite da li je u islamu dozvoljeno nešto tako?  Hvala. Odgovor: Nema šerijatske zapreke da se putem testamenta ili donorske kartice doniraju organi poslije smrti donora, jer se na taj

Odnos djeteta prema roditeljima

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njega hvalimo i samo od Njega pomoć tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša. Koga On uputi, taj je upućen, a koga On u zabludu odvede, niko ga na pravi put ne može uputiti. Svjedočimo da nema drugog boga osim Allaha i da je

Ne može teškoća pobjediti dvije olakšice

Očajavanje znači osjećaj potpunog beznađa i tjeskobe koji prožima i obuhvata dušu i razum podjednako. U takvom stanju čovjek je ophrvan pesimizmom i gubljenjem nade, čak  i onda kada ima realne mogućnosti da popravi svoje stanje. Uzvišeni je objavio: ‘’Ako čovjeku milost Našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on

Pušenje je haram po svim šerijatskim mjerilima!

Vijeće za fetve Egipta, je izdalo kategoričku fetvu o zabrani pušenja. Fetva je izdata 25. 5. 1420. god. po H., što odgovara 5.9.1999. god. U fetvi se između ostalog kaže: Savremena znanost kategorično je dokazala štetnosti konzumiranja duhana za čovjeka. U pušenju je šteta koja pogađa i pušača i one

Ugovor na Hudejbiji – pobjeda islama diplomatskim putem

Koji događaj Kur’an opisuje kao „očiglednu pobjedu“ Poslanika s.a.v.s.? a) Muslimansko osvajanje cjelokupnog Arapskog poluostrva, Jerusalema, i šire b) Poslanikov povratak u Mekku i uništavanje paganskih idola u Ibrahimovom a.s. hramu c) Nenasilni muslimanski pokret koji rezultira mirom i kompromisom sa dugovječnim neprijateljima Možda će zvučati iznenađujuće,

Koliki je grijeh da se pokrivena djevojka poljubi sa momkom?

Pitanje: Koliki je grijeh poljubiti se sa momkom? Da li taj grijeh Allah oprašta? Ovo pitanje postavljam iz razloga što svi moji sada bivši momci ne žele biti u vezi sa mnom jer ne mogu da dobiju poljubac od mene! A bilo ih je koji su bili prilično dobri vjernici,

Kakav je propis održavanja i njegovanja brade po islamu?

Puštanje brade je također povezano sa ovom temom. El-Buhari prenosi od Ibni Omera da je Vjerovjesnik - alejhi's-selam - rekao: „Razlikujte se od mušrika (idolopoklonika): njegujte bradu, a potkresujte brkove!“ Cilj je, dakle, kako navodi hadis, razlikovati se od idolopoklonika, koji su, kako se navodi u jednom hadisu, bili

Da li je dozvoljeno bojenje kose?

Drugi aspekt dotjerivanja odnosi se na bojenje sijede kose ili brade. Već je rečeno da Jevreji i kršćani izbjegavaju bojenje kose smatrajući da je dotjerivanje i ukrašavanje u suprotnosti sa pobožnošću i vjerovanjem, u če­mu su ih podržavali rabini, svećenici i asketi, koji pregone u vjeri. Božiji Poslanik -

Da li je dozvoljeno nošenje perike?

Kada je riječ o ženskim ukrasima, korištenje perike kao i upletanje sa svojom tuđe prirodne ili vještačke kose je haram. El-Buhari i drugi prenose od Aiše i njezine sestre Esme, zatim od Ibni Mes'uda, Ibni Omera i Ebu Hurejrea, da je Božiji Poslanik - alejhi's-selam - prokleo el-wasilu i

Top