Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme (Page 290)

Vrijednost trudnoće u islamu

U ime Allaha! Hvala Allahu, Koji je spustio Knjigu, stvorio čovjeka od ilovače, a kada nešto odredi samo kaže: „ Budi!“ , i ono biva; Njemu pripada sve što je na Nebesima i na Zemlji, sve se Njemu pokorava! Čovjeka stvara u najljepšem obliku! Svoje ajete je pojasnio onima koji

Poklon bolesnim – treći lijek

   U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: “One koji, kada ih zadesi neka nevolja, kažu “Mi smo Allahovi, mi se Njemu vraćamo” (El-Bekara: 156); “I Onaj Koji me hrani i poji; i kada obolim, On me liječi” (Eš-Šu’ara’: 79-80). U ovom ćemo Odsjaju sažeto iznijeti na vidjelo dvadeset i pet lijekova, koji mogu

Blagodat dogovaranja

Zahvala pripada samo Uzvišenom Allahu, Gospodaru svih svjetova, a neka su salawati i selami na najpočašćenijeg od svih vjerovjesnika i poslanika, našeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi we selleme, na njegovu porodicu i sve ashabe… Dogovaranje (ar. šura’) je Poslanikova uputa i kur’anska direktiva. Iako se za nju vežu mnogobrojne koristi i

Brate i sestro, u što nam život prolazi

Braćo i sestre, u islamu! Danas, 23. muharrema 1434.H., 07. decembra 2012.g., hutbu sam naslovio sa Brate i sestro, u što nam život prolazi. Cilj mi je da sebe i vas potaknem na razmišljanje i da se inša-Allah mijenjamo na bolje i time popravljamo naše ukupno stanje. Takvaluk (bogobojaznost) je

Doprinos Ahmeda Didata i njegova metodologija u debatama sa kršćanima

Na Medinskom univerzitetu odbranjen rad na temu: “Doprinos šejha Ahmeda Didata, rhm., i njegova metodologija u raspravljanju sa kršćanima.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je govorio o dokazu Allahove ljubavi prema vjerniku, spomenuo je da Allah Uzvišeni najprije obavijesti Džibrila, alejhis-selam, o tome, te mu naredi da ga i

Top