Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme (Page 288)

Šejh Karadavi je ‘globalni’ muftija muslimana

Islam ističe veliki značaj stjecanja znanja iz čistih izvora. U svoja dva glavna izvora propisa; Kur’an i Sunnet, može se jednostavno naći do koje mjere je ovo duboko ukorijenjeno. Prvi ajet koji je objavljen Poslaniku Muhamedu, s.a.v.s, je univerzalni poziv na čitanje. Drugim riječima, to je vječni poziv na

Kuda ideš narode moj?!

Ne može srce a da ne zadrhti pri spoznaji u kakvom bolesnom i griješničkom okruženju boravi, pri pomisli na kaznu kojom Allah prijeti onima koji se svjesno odmeću od Puta Njegovog. Pored toliko mnogo opomena i podsjećanja na Njegove riječi, mnogima to postaje manje važno od kratkotrajnog uživanja u javnom

Poklon bolesnim – četvrti lijek

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: “One koji, kada ih zadesi neka nevolja, kažu “Mi smo Allahovi, mi se Njemu vraćamo” (El-Bekara: 156); “I Onaj Koji me hrani i poji; i kada obolim, On me liječi” (Eš-Šu’ara’: 79-80). U ovom ćemo Odsjaju sažeto iznijeti na vidjelo dvadeset i pet lijekova, koji mogu

Džini – zasebni svijet: Materija, izgled i imena

OSNOVNE INFORMACIJE U VEZI SA SVIJETOM DŽINA I ŠEJTANA Džini su zaseban svijet, potpuno neovisan od našega svijeta i svijeta časnih meleka, osim što između njih i ljudi postoje određene zajedničke osobine: imaju razum i slobodu izbora između dobra i zla. Doduše, od ljudi se razlikuju u nekim stvarima. Najvažnija razlika jeste materija od koje su

Spominjanje ljudi je bolest; a spominjanje Allaha je lijek

Abdullah ibn Avn, rhm., je rekao: „Spominjanje ljudi je bolest; a spominjanje Allaha je lijek.“ Imam Zehebi, rhm., tumačeći ove riječi kaže: „Da, tako mi Allaha! Mada je čudno kako mi, u našem neznanju, izbjegavamo lijek i bježimo ka bolesti. A Allah, dž.š., naglašava: „Sjećajte se vi

Nova godina i Djeda Mraz su daleko od islama

 Braćo i sestre u islamu! Danas 15. safera 1434.H., 28. decembra 2012. godine, posljednju ovogodišnju hutbu sam naslovio sa Nova godina i Djeda Mraz su daleko od islama. Povodom dolaska Nove gregorijanske godine i njenog proslavljanja, što je kršćanski običaj, želim da podsjetim na bolnu činjenicu da ovaj događaj

Odlike daije (onaj koji poziva u islam) 1. dio

 Sposoban daija je odgovoran, primjećuje opasnosti koje vrebaju njegovu vjeru, ummet i svijet općenito. Na tom putu se osposobljava i trudi da stekne karakteristike koje se smatraju osnovom da've (islamske misije). Spomenut ću nekoliko, po meni, najbitnijih karakteristika s napomenom da one ne izlaze iz okvira ljudskih mogućnosti. Neophodno je da daija posjeduje: 1)

Top