Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme (Page 284)

Uloga vođa i inteligencije

Govoriti o ulozi vođa i inteligencije je veoma zamašna tema, ali ću u najglavnijim potezima, kroz povijest , ocrtati njihov učinak prema narodu, te iznijeti puteve kojim bi se došlo do preporoda i to ograničivši se na povijest islama, te muslimanske vođe i inteligenciju. Poznato je kroz historiju da je vodeća

BBI banka u suštini obračunava kamatu, a prikazuje je drugim imenom! Zašto?

Pitanje: Vaša banka u suštini naplaćuje/obračunava kamatu, a prikazuje je, odnosno naziva je drugim imenom! Procenti vašeg profita ponekad su veći od kamate kod drugih banaka. Odgovor: Proizvodi BBI banke dizajnirani su u skladu sa islamskim principima. Prema tome, oni nikada ne generiraju kamatu, nego profit i zaradu. Proizvodi

Da li je dozvoljeno raditi u tvornici cigareta?

Pitanje: Da li je dozvoljeno raditi u tvornici cigareta? Odgovor: Tvornica cigareta proizvodi otrov kojim truje ljude. Jeste da taj otrov ubija postepeno, ali ipak ubija. U Velikoj Britaniji godišnje umre više od sto i dvadeset hiljada ljudi od bolesti kojima je uzrok pušenje. Siguran sam da su statistički podaci i kod

Poklon bolesnim – prvi lijek

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog: “One koji, kada ih zadesi neka nevolja, kažu “Mi smo Allahovi, mi se Njemu vraćamo” (El-Bekara: 156); “I Onaj Koji me hrani i poji; i kada obolim, On me liječi” (Eš-Šu’ara’: 79-80). U ovom ćemo Odsjaju sažeto iznijeti na vidjelo dvadeset i pet lijekova,

Da li je u islamu dozvoljeno donirati organe nakon smrti?

Pitanje: Htio bih vas samo upitati jedno: Razmišljam o prijavi za donora organa posle smrti. Molio nih da mi odgovorite da li je u islamu dozvoljeno nešto tako?  Hvala. Odgovor: Nema šerijatske zapreke da se putem testamenta ili donorske kartice doniraju organi poslije smrti donora, jer se na taj

Top