Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme (Page 281)

Iftar

Od Sehl b. Sa'da , radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili sa iftarom!” (Buhari i Muslim) Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah Uzvišeni je rekao:

Nije post postiti samo od onog što je halal!

„Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način i ne parničite se zbog nje pred sudijama da biste na grješan način i svjesno dio tuđe imovine pojeli!” (Al-Baqara 188) Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pet dnevnih namaza, džuma do džume

Koliko rekata ima teravih namaz?

Islamski učenjaci razilaze se u vezi sa brojem rekata teravih-namaza. Tirmizi ističe da su neki ashabi klanjali četrdeset jedan rekat teravije, jacije i vitr-namaza. Imami Malik je govorio da je preporučljivo klanjati trideset osam rekata na ime jacije i teravije ili trideset šest, kako je bila praksa u Medini.

Kakav je propis za ukop mrtvorođenog djeteta?

Pitanje: Selam! Možete li mi pojasniti kako se postupa sa mrtvorođenom djecom na samom kraju trudnoće? Kakav je stav naše uleme, kako pravilno postupiti? Meni je rečeno da se ne klanja dženaza obzirom da je dijete mrtvo rođeno, pa s toga nije ni prijavljeno niti je

Znate li dovu koja je lijek za svaku tugu i brigu?

dova

Svi su nacrtali cvijeće, drveće, rijeke, ptice, izuzev jedne djevojčice koja ja nacrtala sliku Kur'ana. Upitao sam je zašto je nacrtala baš odabrala da nacrta Kur'an, a od njenog čistog i iskrenog odgovora su mi potekle suze... „Kur'an je PROLJEĆE moga srca, tome me je moja mama naučila...svake noći učim dovu

Top