Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme (Page 270)

Lejletul Kadr kroz hadise

Kaže Uzvišeni Allah: “Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr – a šta ti misliš šta je Noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” (sure: Al-Qadr) Prenosi Ebu Hurejre,

Vrijednost Lejletu-l-Kadra

Ovo je najvrednija i najodabranija noć uopće. To je noć kontakta Neba sa Zemljom. To je događaj kakav Zemlja nije doživjela. Ništa se ne može porediti s ovom noći u smislu veličine, značaja i utjecaja na život čovječanstva. Noć Kadr znači Noć određivanja i planiranja, a može značiti

Hutba: Ramazan se bliži kraju

''Sve što je lijepo, kratko traje'', kaže se u našem narodu, i to s razlogom. U to se često uvjeravamo a najsvježiji primjer je mubarek Ramazan koji se polahko ali sigurno primiče svome završetku. Zahvala pripada Allahu dž.š.; salavat i selam neka sun a Allahovog Poslanika, njegovu porodicu,

Držimo se Kur'ana!

U ovoj blagoslovljenoj noći dugo učimo Kur'ani-kerim, jer on je naša filozofija, naš ukupni duhovni obzor, naša znanost o moralu, naš moral, naš higijeničar i naš ljekar, naš privatni i društveni okoliš, naš jedini i stvarni zavičaj, naš najpouzdaniji kriterij, naša politika, naša znanost o lijepom, naša ljepota i

Noć za ispunjenje naših želja i potreba

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Kome bude uskraćeno dobro noći lejletulkadr, uskraćeno mu je svako dobro.” Bojmo se da nas to dobro ne mimoiđe. Zato je, po nalogu Pejgambera, s.a.v.s., istražujmo u neparnim noćima posljednje trećine ramazana i obraćajmo Mu se često dovom, posebno onom prigodnom, koju nam prenosi od

Vrijednost posta po ljetnjoj žegi

Imam Ibn Redžeb, rahimehullah, u svom djelu “Letaiful-mearif” navodi dosta predaja od selefa o vrijednosti posta po velikim žegama. Evo nekih od njih: Kada je umirao Muaz ibn Džebel žalio je za žeđu po velikim vrućinama. To se bilježi i od drugih među tim odabranim generacijama. Prenosi

Jeli dozvoljeno (pre)prodavati šminku?

Pitanje Kakav je šerijatski stav po pitanju prodaje šminke?   Odgovor Svaka stvar koja se može upotrijebiti u dvije svrhe je dozvoljeno prodavati i upotrebljavati. Proizvodnja šminke npr. može se koristiti za uljepšavanje supruge svom mužu u njihovoj kući a moguće je i da se

Top