>
 Muškarcima su zabranjeni zlato i svila Ne samo da su dotjerivanje i elegancija dopušteni u islamu, već su i obavezni i islamu je, uopće uzev, mrzak svaki pokušaj da ih se zabrani. „Reci: Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela? Reci:... Read more
„Fikh prioriteta“ traži da damo prednost obaveznijim nad oba­veznim, obaveznim nad preporučenim i da u sunnetima i preporučenome budemo tolerantni u mjeri u kojoj nismo tolerantni kada se radi o farzovima i vadžibima. Da ono što je naređeno osnovnim farzovima potvrdimo više no drugo, a posebno namaz i zekat,... Read more
Poslanikova urednost i vježbanje Pored svih ibadeta koje je činio, duboke skrušenosti i plakanja iz straha pred Uzvišenim, Poslanik, salallahu alejhi we sellem, bio je veoma raspoložen i otvoren prema životu. Takmičio se sa Aišom, radijallahu anha, u trčanju, hrvao se sa Rukanom, prisustvovao je slavlju Abesinaca povodom njihovih... Read more
Kako se odonositi prema Kur'anu časnom? (2. dio)
 Iz knjige: “KAKO SE ODNOSITI PREMA KUR’ANU ČASNOM” Read more
Kako se Poslanik odnosio prema svojim drugovima? 1. Enes je, radijallahu anhu, sluga Poslanikov, salallahu alejhi we sellem, kazao: “Deset godina služio sam Poslanika,salallahu alejhi we sellem, i nikada mi nije rekao ′uh′, niti je kazao za nešto što bih uradio: ′Zašto si to uradio?′, niti, pak, za nešto... Read more
D06n2oPTFG4 (akos.ba) Read more
Kako se Poslanik odnosio prema samome sebi? Poslanik, salallahu alejhi we sellem, nije pretjerivao u oblačenju i hrani. Oblačio bi ono što je imao, a najčešće ono što su ljudi uobičajeno nosili u to vrijeme. Oblačio bi najljepšu odjeću kada bi primao izaslanstva ili povodom bajrama. Jeo bi ono... Read more
Neophodnost promjene odnosa prema Kur'anu
Od vremena Poslanika, a.s., pa do danas muslimani širom svijeta su pridavali veliku pažnju učenju Kur'ana, kako napamet tako i iščitavanju njegovih poruka bez memorisanja. Read more
 “Knjiga koja je u Turskoj za 12 godina doživjela, vjerovali ili ne, 30 izdanja” Read more
O namazu, njegovoj važnosti i vrijednosti
 Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Read more