>
1.Isa a.s., je bio čovjek Allah Uzvišeni nam u ajetima sure Ali Imran (45-60) kazuje o tome da je Isa bio čovjek. U Kur’anu se spominje kazivanje njegove nene,  zatim majke, a onda i priča o samom njegovom rođenju. Sve verzije evanđelja spominju da ga je rodila Merjem i... Read more
Deset ibadeta zbog kojih čovjek biva pošteđen džehennema
Deset radnjih koje nas čuvaju do džehenema Read more
Hvala onome koji je u Jasnoj knjizi kazao: “Pitajte učene ako vi ne znate,” (En-Nahl, 43) i neka je blagoslov na onoga koji je kazao: “Učenjaci su nasljednici poslanika. Poslanici u nasljedstvo nisu ostavljali ni zlatnike ni srebrenjake, već su ostavljali znanje, pa ko ga uzme, uzeo je nešto... Read more
Ispravan korak – hidžab: Ne oklijevaj!
  Danas mnoge mlade djevojke oklijevaju da se odluče na korak nošenja hidžaba. Read more
Allahovi znakovi su svuda oko nas
 Život na Zemlji Uzvišeni je učinio ovisnim o vodi. Read more
Ako nećemo mi preuzeti incijativu, pa ko će umjesto nas?
Poštovani brate i cijenjena sestro, ovo je poruka svakom od nas: do kada ćemo sjediti po strani i odgađati ostvarenje naših snova? Read more
Braćo i sestre u islamu! Danas 08. safera 1434.H., 21. decembra 2012.g., hutbu sam naslovio saUtičemo se Allahu od džehennemskog azaba. Ista je nastavak prošle hutbe i ima za cilj da nas potakne na razmišljanje i čvrstu odluku da se čavamo velikih grijeha, da se klonemo sumnjivih stvari, da činimo... Read more
U ime Allaha! Hvala Allahu, Koji je spustio Knjigu, stvorio čovjeka od ilovače, a kada nešto odredi samo kaže: „ Budi!“ , i ono biva; Njemu pripada sve što je na Nebesima i na Zemlji, sve se Njemu pokorava! Čovjeka stvara u najljepšem obliku! Svoje ajete je pojasnio onima... Read more
Kako se odonositi prema Kur'anu časnom? (6. dio)
  Iz knjige: “KAKO SE ODNOSITI PREMA KUR’ANU ČASNOM” Read more