>
Uvod  Islam ne samo da dopušta već traži od muslimana da pazi na svoj izgled, da bude pristojno odjeven, da drži do svoga dostojanstva i da uživa u odjeći i ukrasima koje mu je dao Allah delle šanuhu. Sa aspekta islama, odijevanje ima dvije svrhe: da se pokrije tijelo... Read more
Pitanje: Sve je češća pojava da današnja omladina dolazi u džamiju u bermudama. Znamo da je u Kur’anu rečeno da se lijepo odjenemo kada hoćemo u džamiju. Pitam vas da li je dozvoljeno sjediti u društvu i klanjati u bermudama (pantalonama do ispod koljena) koje se ponekad zbog položaja... Read more
Poslanikova milost i ljubaznost Poslanik je, salallahu alejhi we sellem, naročito bio milostiv prema djeci i ljubazan prema ženama i slabima. Jednoga dana dok je klanjao čuo je plač djeteta pa je zbog toga skratio učenje u namazu kako njegova majka, koja je klanjala u džematu iza njega, zbog... Read more
 Muškarcima su zabranjeni zlato i svila Ne samo da su dotjerivanje i elegancija dopušteni u islamu, već su i obavezni i islamu je, uopće uzev, mrzak svaki pokušaj da ih se zabrani. „Reci: Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela? Reci:... Read more
„Fikh prioriteta“ traži da damo prednost obaveznijim nad oba­veznim, obaveznim nad preporučenim i da u sunnetima i preporučenome budemo tolerantni u mjeri u kojoj nismo tolerantni kada se radi o farzovima i vadžibima. Da ono što je naređeno osnovnim farzovima potvrdimo više no drugo, a posebno namaz i zekat,... Read more
Poslanikova urednost i vježbanje Pored svih ibadeta koje je činio, duboke skrušenosti i plakanja iz straha pred Uzvišenim, Poslanik, salallahu alejhi we sellem, bio je veoma raspoložen i otvoren prema životu. Takmičio se sa Aišom, radijallahu anha, u trčanju, hrvao se sa Rukanom, prisustvovao je slavlju Abesinaca povodom njihovih... Read more
Kako se odonositi prema Kur'anu časnom? (2. dio)
 Iz knjige: “KAKO SE ODNOSITI PREMA KUR’ANU ČASNOM” Read more
Kako se Poslanik odnosio prema svojim drugovima? 1. Enes je, radijallahu anhu, sluga Poslanikov, salallahu alejhi we sellem, kazao: “Deset godina služio sam Poslanika,salallahu alejhi we sellem, i nikada mi nije rekao ′uh′, niti je kazao za nešto što bih uradio: ′Zašto si to uradio?′, niti, pak, za nešto... Read more
D06n2oPTFG4 (akos.ba) Read more
Kako se Poslanik odnosio prema samome sebi? Poslanik, salallahu alejhi we sellem, nije pretjerivao u oblačenju i hrani. Oblačio bi ono što je imao, a najčešće ono što su ljudi uobičajeno nosili u to vrijeme. Oblačio bi najljepšu odjeću kada bi primao izaslanstva ili povodom bajrama. Jeo bi ono... Read more
No announcement available or all announcement expired.