Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme (Page 21)

Olakšaj i širi radost

Allahov Poslanik, s.a.v.s., nas savjetuje pa kaže: “Olakšajte a ne otežajte. Širite radost i radosne vjesti, a ne rastjerujte ljude!” ( Muffektun alejh). Ovaj hadis je jedan od osnovnih hadisa u pogledu odnosa spram drugim ljudima. Naredbe i preporuke Allahovog Poslanika, s.a.v.s., su i više nego jasne. Gdje god se može

Slobodna ličnost i profesionalna orijentacija

„Što smo bliži realizaciji modela ljudske prirode, veći su naša sloboda i naše blagostanje“ Spinoza Svako ima pravo na obrazovanje i na slobodu u izboru zanimanja i mjesta rada, što predstavlja samo neke od polaznih motiva i podstreka mladom čovjeku na putu otkrivanja zanimanja koje će kvalitetno i sa entuzijazmom obavljati (Mandić/Gajanović/Babić/Rakić, 1981).

Zašto sihirbazi traže ime majke i sliku oboljelog

Pitanje: Eselamu alejkum! Prije nekoliko dana sam dobila broj jedne zene koja klanja istihare. Nazvala sam je i pitala me je za moje ime i ime moje majke. Zatim je rekla da ce klanjati i da je nazovem sutra. Kada sam je nazvala rekla je, da su napravljene sihre razne meni

Hutba iz Begove džamije: Živimo u vremenu dobro upakovanih laži

U petak 20.12.2019. godine hutbu u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu održao je prvi imam ove džamije dr. hfz. Mensur ef. Malkić. Hafiz Malkić u hutbi je podsjetio na Kur'anski imperativ da je musliman, vjernik uvijek dužan govoriti istinu: ”O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu." (Al-Ahzab, 70.) Ne dozvolimo da

Dobročinstvo u kur’anskim dovama

Ako razmotrimo dove u časnom Kur’anu, primijetit ćemo da se u njima traži postojanost u činjenju dobrih djela na dunjaluku, te oprost i milost na ahiretu. Pročitajmo kur’anski ajet: ”Gospodaru naš, nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas pro­tiv naroda koji ne vjeruje!” (El-Bekare, 250.) To je

Tagovano: (194)

Šta je sihir i kako se liječi?

Jezički termin „sihir“ (glagol, ar. sehare) znači „prevara“, „obmana“, „iluzija“. Sihir je stari fenomen kojim su se bavili mnogi narodi kroz historiju. Oni su vjerovali da sihir ima veliki utjecaj i značaj, te da se pomoću njega mogu liječiti mnoge bolesti, ali i izazivati različite. Magija je često izjedanačavana sa religijom.

Dova prilikom puhanja jakog vjetra

Dova je razgovor roba sa Rabbom i iznošenje Njemu svojih muka. Dova je, zapravo, ibadet - oružje vjernika, stub dina, svijetlo  nebesa i zemlje. Dova prilikom puhanja jakog vjetra: Allahumme inniii es’eluke hajreha ve e’uzu bike min šerriha. Allahu moj, molim Te za dobro koje vjetar sa sobom donosi, a utječem Ti se od njegova

Islam i emocije: Kako liječiti srdžbu i depresiju

Postoje i negativni kvaliteti poput mržnje i bijesa koji proizvode nasilje i utučenost. Meleci koji su svjedoci stvaranja Adema, a.s., bili su svjesni takvih negativnih kvaliteta i ispitivali su stvaranje tog novog bića koje će po njihovim riječima “nered činiti i krv prolijevati” (Kur’an, El-Bekara, 30. ajet). Sveznajući Stvoritelj, međutim, je

Top