>
Islamska rješenja za depresiju
Svako ponaosob ima svoju vjeru, i niko ne nosi teret briga i teškoća teži nego li može podnijeti. Na ovom smo svijetu da okusimo ljepotu života, koja uključuje i probleme i tugu koju moramo osjetiti i zbog njih osaburati, kako bismo povećali svoju vjeru ljudskost. Međutim, u datim trenucima... Read more
Osobine koje bi trebale krasiti svakog pozivaoca u Božiju vjeru
Svaki pozivaoc u Božiju vjeru, to jest svaki vjernik daija, na sebe preuzima vrlo bitnu i odgovornu ulogu. Ukoliko osjeti da je spreman za taj časni poziv prvo treba da bude svjestan svojih mogućnosti i onoga šta može i šta želi postići sa svojim da'vetskim angažmanom. Na prvom mjestu... Read more
Kako uzeti abdest i obaviti namaz u stanju teške bolesti?
Pitanje: Imam pitanje u vezi abdesta i namaza u stanju bolesti. Naime, moja majka je imala tešku operaciju, i trenutno se nalazi u bolnici. Budući da nije sposobna da se kreće, zanima me da li joj mi možemo pomoći da uzme abdest, i ako možemo koji je to način ili... Read more
Vjernik će zbog smutnje bježati u planine
Allahov Poslanik, s.a.v.s., je nagovijetio: “Uskoro će doći vrijeme u kojem će najbolja imovina jednog muslimana biti stado s kojim će on ići na vrhove planina i u kišovite predjele, sklanjajući se tako, kao vjernik, od smutnji.” (El-Buhari, Ebu Davud, En-Nesai, Ibn Madže i Ahmed – sahih) Ovim riječima... Read more
Mnogo na sedždi učite dovu
Sedžda kao najveličanstveniji vid iskazivanja pokornosti, poslušnosti i odanosti spominje se u časnom Kur'anu i hadisu Poslanika, a.s., na više mjesta. Ona je značajan i bitan pokazatelj ljudske spremnosti da svoj intelekt, tijelo, srce i dušu, u potpunosti spusti pred Veličanstvenog Stvoritelja i Gospodara Allaha dž.š., i time Mu... Read more
Sjeti se noći čije će jutro biti Sudnji dan!
Tako su govorili islamski velikani – Omer ibn Abdul Aziz Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Nakon što je preuzeo hilafet, Omer ibn Abdul Aziz obznanio je sljedeće: ”Ko želi da se druži sa nama, mora se pridržavati sljedećih principa: mora nam iznijeti potrebe onih za čije potrebe ne znamo, mora... Read more
Najbolji zikr: Potpomozimo se istigfarom
Kada ljude na Zemlji pogodi kakav musibet i nedaća, znajmo da to počesto biva kao posljedica ljudskih grijeha. Stoga je na čovjeku permanentna i stalna obaveza da se kaje svome Gospodaru za svaki svoj prijestup, mali ili veliki, te da često uči istigfar. Svakoga dana trebamo nastojati da budemo... Read more
Gdje je nestao rahmet?
Savremeni način života doveo je do rasipanja životne energije, nemira i nezadovoljstva što na kraju rezultira akumulacijom stresa koja dovodi do različitih društvenih poremećaja. Svjedoci smo svakodnevnih loših dešavanja oko nas, crna hronika u dnevnoj štampi zauzima sve veći broj stranica, internetom se šire strašne vijesti velikom brzinom Ljudi... Read more
Odgoji sebe – odgojit ćeš ummet: Najljepši način čiščenja duše tevba i istigfar
„…ONDA ĆE ONOME KOJI JE OBIJESTAN BIO I ŽIVOT NA OVOME SVIJETU VIŠE VOLIO DŽEHENNEM PREBIVALIŠTE POSTATI SIGURNO. A ONOME KOJI JE OD STAJANJA PRED GOSPODAROM SVOJIM STREPIO I DUŠU OD PROHTJEVA UZDRŽAO DŽENNET ĆE BORAVIŠTE BITI SIGURNO.“ (En-Naziat:37-41) Sve dok duša ne počne izlaziti iz tijela, sve dok... Read more
Kako razumjevati i tumačiti snove?
Tvoj brat Isa je pozvao mrtvog pa je on k njemu ustao A ti si oživio generacije koje su već prah postale. Mnogi vjerovjesnici donijeli su dokaze koji su već iščezli A Mudrost što si nam je ti donio nikada iščeznuti neće. Tvoji ajeti su, koliko god da prošlo,... Read more