Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme (Page 10)

Namaz je najsavršeniji oblik ibadeta prema Bogu

Svevišnji Allah je mnoge stvari zapovijedio a mnoge je zabranio ljudima, a to sve radi potrebe i koristi samim ljudima. Neposluh prema Božijim zapovijedima i nepoštivanje Njegovih naredaba donosi veliko zlo samim ljudima. Svemogući je zato zaprijetio prijestupnicima strašnim kaznama, osobitno na drugome svijetu, a onom koji se drži Njegovih

Praznovjerja među Bošnjacima: Potkovica i djetelina sa četiri lista kao znakovi sreće

Potkovica i djetelina sa četiri lista kao znakovi sreće Među ljudima postoji izvjestan broj i dobrih znakova za koje se vjeruje da donose sreću. Mnoge muslimanske kuće ili automobili okićeni su ovakvim znakovima, a sve zarad sreće i bereketa. Rog i potkovica mogu se vidjeti na mnogim muslimanskim kućama. Vjerovanje da potkovica

Dopustite da svjetlost Kur'ana prosvijetli vaše srce

Prečesto gubimo put. Toliko smo zaokupljeni vlastitim pitanjima i zahtjevima našeg svakodnevnog života da zaboravimo da meleki pišu, Allah je vječni prisutan, a Poslanik, s.a.v.s., rekao je da su najbolji od nas oni koji su najbolji u ponašanju. Allahu, budi milostiv. Kontrolirajte svoju ljutnju i uvijek dopustite da svjetlost časnog Kur'ana omekša i

Kakav je uticaj sihra na majku i fetus?

Slažem se onim što su rekli učači rukje i specijalisti u tom polju, kao što je šejh Ebu Beraa, a on je od stručnjaka, naučnih i praktičnih, a tome svjedoče veliki učenjaci islamskog prava-fikha i životopisa Muhammeda-sunneta. Posjeduje više od 40 godina praktičnog iskustva po pitanju utjecaja sihra majke na fetus. Pitanje

Hutba  o zabrani kockanja

U okviru ove kampanje planirano je da hatibi danas pročitaju hutbu o poroku kockanja i na taj način još jedanput skrenu pažnju vjernicima na ovu krajnje štetnu i negativnu pojavu koja ostavlja nesagledive ekonomske i moralne posljedice u našem društvu. Današnju hutbu, koju je pripremio Haris ef. Hadžić prenosimo u cijelosti: Hutba 

Vjernik je vjerniku ogledalo

Ebu Hurejre, r.a., veli da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: „Vjernik je vjerniku ogledalo. Vjernik je vjerniku brat, izdržava ga i u njegovom odsustvu čuva.“ (El-Buhari) Savjeti i upute: Kada čovjek pogleda u ogledalo i vidi mrlju na svom licu, on neće kriviti i odbaciti ogledalo, već će se radovati što je ogledalo

Hangi: Bosanski musliman je vrlo karakteran, a riječ mu je sveta

Muslimani Bosne i Hercegovine starinom su Slaveni. Poslije pada slavnoga nekada kraljevstva bosanskoga godine 1463. pod osmanlijsko gospodstvo, odrekoše se mnogi Bošnjaci vjere svojih otaca i prigrliše vjeru Muhamedovu, Islam, te su mu i danas najvjernije pristaše. Vjeru svoju usko spajaju s onima koji su im je donijeli, sa Turcima,

Narod gelera…

Oni su posebna grupa ljudi jer su doživjeli teški gubitak i imaju duboku ranu. To nije rana koju možete ignorisati. Nisu je ni izabrali. Kao komad šrapnela u svom srcu, oni su naučili kako je zaliječiti. I  kako nastaviti dalje. Nastaviti da živiš. Ali šrapnel ostaje. Oni od vas koji

Možda sabotirate vlastitu sreću

Možda sabotirate vlastitu sreću. Kad stvari izgledaju dobro, vi sami zabrljate ... sa strahom, sa sumnjom, sa nesigurnošću. Može biti da zapravo ne vjerujete da zaslužujete dobre stvari. Duboko u sebi možete vjerovati da je radost za one druge ljude koji nemaju grijeha, nema žaljenja ili pogrešaka. Vjerovanje da zaslužujete Božju milost

Top