Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme

Hutba: Zašto smo u stanju kakvom jesmo?

izet-čamdžić

"Praznih šaka stupio sam na ovaj svijet, a bosonog s njega odlazim. I moj dolazak i moj odlazak dva su jednostavna događaja“. Kad ti ruka posegne za tuđim, kad tražiš mito, u klupku korupcijskom kad si, tad sjeti se sebe bosonogog na tabutu. Neka ti tad na um padne ono

Da li džini koriste Facebook i ostale socijalne mreže?

Sigurno je da su socijalne mreže, pored svojih dobrih strana, idealno oružje u rukama šejtana, Allah nas sačuvao njega, sihirbaza i džina, a još je sigurnije da među njima prednjači Facebook. Naravno da džini ne posjeduju svoje lične profile, ali im to nije ni potrebno. Šejtani i džini, definitivno, koriste profile

Iz pera hafiza Ibrahima Trebinjaca: Naša vječna dužnost – upućivanja na dobro i odvraćanja od zla

Tekst preuzet iz časopisa El-Hidaje, broj 7. - 8., god. VII,  Sarajevo, 07.03 1944. U ovom članku želim skrenuti pažnju na jednu našu dužnost, od koje niko, makar u izvjesnim prilikama, ne može biti izuzet, a koja, na žalost, u našoj islamskoj zajednici ne zauzima pravo mjesto. Ta dužnost sastoji se

Allahove zabrane u pogledu namaza

1. Ostavljanje namaza  Zabranjeno je čovjeku da ostavlja namaza iz lijenosti, a ako ga ostavlja zbog ubjeđenja da ne treba klanjati, to je još strožije. Rekao je Poslanik, salallahu alejhi we selem: “Granica između nas i nevjernika je namaz, pa ko ga ostavi postaje nevjernik.” (Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže i drugi. Albani kaže da

Jesi li od onih koji traže pitke izvore?

Ti koji čitaš, sigurno nisi žeđ utolio, i bolje ti je tako, a možeš se i slomiti ali to nećeš utoliti dok sa Havda gutljaj ne popiješ. Nemoj sebi dopustiti da te šta u traženju sputa, naći ćeš sigurno, samo, žeđ nećeš utoliti, jer samo je Jedan koji žeđ ne

Poslanik, a.s., i griješnici

medina-poslanik

Svaki musliman koji traga za istinom dužan je tragati i za potpunom uputom koja je došla od poslanika Muhammeda, a.s., i to u svakom segmentu života. Allahov Poslanik, a.s., imao je misiju da odvraća Božija stvorenja od postupaka koje je Uzvišeni Allah nazvao grijehom. Time je slijedio kur'anski ajet koji

Kako učiti rukiju – zaštitu za djecu prije spavanja

Mnoge majke ne znaju ispravan način učenja rukje za djecu. Tako neke majke prouče sure Ihlas, Felek i Nas – „El-Mu'avvizat“ – sve tri odjedanput, i smatraju da su tako zaštitile svoju djecu, dok neke prouče samo „Neka vas Allah čuva – Estevdi'aukumullah“. Zbog tog neznanja i nepoznavanja ispravnog načina učenja

Top