Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Biseri mudrosti (Page 10)

Namaz čine četiri stvari

Ljudi od spoznaje su rekli: „Namaz se sastoji od četiri stvari: započinjanje sa znanjem, stajanje sa stidom, obavljanje s poštivanjem i izlazak sa strahom.“ Neko od uleme je rekao: „Ko ne sabere srce sa ka suštini, namaz mu je pokvaren.“ Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „U džennetu ima rijeka po imenu Mirisava

Da li se prepoznajete: Kada Allah poželi Svoga roba

Čovjek nekada zaboraviti na svoga Allaha, pa mu Allah, dž.š., da nekakvo iskušenje da ga podsjeti na Sebe. Odbjegli rob se zbog toga vrati Allahu i svojim povratkom ga obraduje. Nakon toga mu Allah, dž.š., otkloni tu nevolju i na njega spusti Svoj rahmet. Slavljen si ti i hvaljen, naš

Najdraže djelo Allahu je da obraduješ brata muslimana

Poslanik, a.s., je rekao: „Najdraži djelo Allahu, nakon obavljanja farzova (strogi vjerski dužnosti) je obradovati brata muslimana.“ (El-Džamiu's-Sagir, 200) Najdraže djelo Allahu nakon obavljanja onog što je On Uzvišeni propisao, kao što su namaz, zekat, post i hadždž, jeste obradovati muslimana i unijeti radost u njegovo srce. Kao da ga obraduješ

Lijepa riječ uzdiže dobro djelo

„A onima koji vjeruju i dobra djela čine preći ćemo, sigurno, preko hrđavih postupaka njihovih i nagraditi ih, doista, najljepšom nagradom za ono što su radili.“ (El-Ankebut, 7) Dobro djelo je „vječno“ jer je dobrota nasuprot onoga što je pokvareno. Ono što je pokvareno propada i njegova korist se gubi za

Zašto je važno drugima voljeti ono što volimo sebi

Poslanik, a.s., je rekao: „Voli drugim ljudima ono što voliš sebi!“ (El-Džamiu's-Sagir, 222) U hadisu je riječ „voli“ upotrebljena u obliku naredbe da želimo drugim ljudima od hajra ono što bismo, ustvari, željeli i samima sebi, kao što se jasno navodi i u predaji od imama Ahmeda. Tako da drugima radiš

Život je pun ironije: Unutar svake dobre stvari je nešto loše

Život je pun ironija, i to mješavine dobrih i loših. Doba u kojem stvarno počinjete cijeniti mir i tišinu… je također i vrijeme kada počinjete dobijati djecu. Bebe: najslađa lica; i najgori smradovi. Psi: čovjekov najvjerniji prijatelj… također i najprljavije stvorenje. Mačke: savršeni ljubimci… osim što nemaju osjećanja. Djeca su tako slatka… kada spavaju. Najdivnija osoba

Top