>
Sadaka liječi bolesnog, odstranjuje tugu i povećava nafaku
Sadaka – čak i ona mala – briše grijehe, osvjetljava srce, odstranjuje tugu i povećava nafaku. U ovom članku donosimo nekoliko korisnih životnih savjeta dr. Aida el-Karnija Grijesi su izvor agonije i žalosti, oni su uzrok nesreća, katastrofa i kriza, zato se čuvaj grijeha. Neka te ne pogađa ružan... Read more
Vaš unutrašnji umor otkriva…
Uzmite ovo kao životno pravilo: Zamor vaše duše je prema tome koliko ste daleko ili blizu Allahu. Dok su putovali, poslanik Musa, a.s., je kazao svom slugi: آتِنَا غَدَاءنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً Daj nam užinu našu, jer smo se od ovog našeg putovanja umorili. (el-Kehf, 62.)... Read more
Riječi: „La havle ve la kuvvete illa billah!“ otklanjaju brige i probleme
U ovom članku donosimo nekoliko životnih savjeta dr. Aida el-Karnija… Uvijek ponavljaj: “Nema snage niti moći, osim sa Allahom” (“La havle ve la kuvvete illa billah”). To će pročistiti tvoje misli, popraviti tvoje stanje, otkloniti tvoje brige i učiniti Uzvišenog Allaha zadovoljnim sa tobom. Imaj na umu da Uzvišeni... Read more
Bez nade i bez osmjeha
”Čovjek bez nade je kao biljka bez vode, a čovjek bez osmijeha kao ruža bez mirisa” Aid el-Karni akos.ba       Read more
Ko može istraživati tuđe mahane?
Hasan el-Basri je odgovorio na ovo pitanje: -“Čovječe! Nisi u istinskom imanu sve dok drugima iznalaziš mahane, a ni sam nisi bez njih. Stoga, prvo otkloni svoju mahanu, a ostavi druge i njihove mahane. Ali, znaj, nikada nećeš moći otkloniti sve svoje mahane, pa je najpreče da se njima... Read more
Vjernik ne čini zulum
Zulum ima dva značenja: prvo značenje je „nepostojanje svijetla“ odnosno „tama“ koja znači zulumat, što sa riječi zulumat označava neznanje, širk i griješenje. Drugo značenje je „stavljati neku stvar na mjesto kojem ona ne pripada“, „pretjerivanje“ odnosno „nedostatnost“, a ima i značenje „prekoračivanja postavljenih granica“. U tom smislu za... Read more
Budi od malobrojnih pobjednika, a nikako od mnogobrojnih gubitnika!
Ženidba, udaja, prijatelji, znanje, posao, stan, auto, uspjeh – sve je to nafaka. Allah čovjeku određuje i daje. Ali tek onda kada on ustane i beskompromisno dadne sve od sebe! Pošto smo mi Ummet koji spava generalno, očekujemo da do nafake dođemo baš onako kakav smo i izraz skovali:... Read more
Ljudi ne mogu biti savršeni, jer je jedino Allaha s.w.t.a. savršen
Ljudi nisu savršeni i nikad neće biti. Budi iskren. Nemojte govoriti loše o drugima. Pokušaj vidjeti najbolje u ljudima i moli Allaha da vidi najbolje u tebi. Svi ljudi griješe. Svaki čovjek je grješnik i potreban je tevbe (pokajanja). Jednim korakom se nekada približimo Allahu, a sa dva ili... Read more
Ko sazna za nečiji zulum i nastavi ga podržavati izgubiti će bereket i Božiju pomoć
“Robovi Moji, ja sam Sebi zabranio zulum i učinio sam ga među vama zabranjenim, pa ga nemojte činiti!” (Hadis-i-kudsi, Muslim: 1828). Tako mi Gospodara, onaj ko sazna za nečiji zulum i nepravdu koju čini i nastavi podržavati tu osobu u bilo kom smislu – izgubit će bereket, blagoslov i... Read more
Mi smo ovdje da živeći islam svojim ponašanjem ljude osvajamo
Poslanik Muhammed s.a.w.s. je došao da odgoji muslimane. Tako je jedne prilike rekao: „Poslan sam da usavršim lijepe ćudi kod ljudi“ (Ahmed) Bio je Poslanik a.s. živi Kur'an. Živio je islam. Majka vjernika Aiša r.a. opisala je Vjerovjesnikovu s.a.v.s. etiku (ahlak, moral, lijepo ponašanje) poistovjećujući je s Kur'anom. Od... Read more