Ekonomija

Dobre vijesti za automobilsku industriju FBiH stižu iz Wolfsburga

Predsjednik i potpredsjednici Grupacije automobilske industrije Amir Ćoralić, Snježana Dropuljić i Kenan Nalbantić, te potpredsjednik P/G K FBiH Mirsad Jašarspahić sa saradnicima, nastavljajući planirane aktivnosti na Projektu „Razvoj automobilske industrije FBiH“ 20. i 21.9.2017. godine u Wolfsburgu su održali nekoliko sastanaka sa predstavnicima kompanije Wolfsburg AG.

Kompanija Wolfsburg AG je u vlasništvu kompanije Volkswagen i grada Wolbsburga, a jedno od polja djelovanja ove kompanije je suport firmama koje se bave proizvodnjom automobilskih komponenti. Prvi sastanak je bio na temu obezbjeđenja uslova za intenzivno prisustvo predstavnika Grupacije automobilske industrije u Wolfsburg AG,  s ciljem stvaranja pretpostavki za značajnije učešće bh. proizvođača automobilskih dijelova, prije svega Volkswagenu, a potom i kod drugih Njemačkih proizvođača automobila.

Dogovoreno je da se u kompaniji Wolfsburg AG obezbijedi kancelarijski prostor i druga potrebna infrastruktura za predstavnika Grupacije automobilske industrije. Imajući u vidu značaj Projekta, kao i činjenicu da više od osamdeset firmi dobavljača Volkswagena ima kancelariju u Wolfsburg AG-u, dogovoreno je da se sa ovom aktivnošću krene što je moguće prije.

Drugi sastanak se ticao sajma Volkswagenovih dobavljača IZB 2018, koji će se održati u oktobru u Wolfsburgu 2018. godine. Naime, radi se o najznačajnijem sajmu za dobavljače Volkswagena gdje se na jednom mjestu dobavljači sa svojim proizvodima i novitetima predstave predstavnicima Volkswagena i gdje se uspostavljaju značajni kontakti kako sa predstavnicima Volkswagena, tako i sa njihovim velikim dobavljačima.

Predstavnici Privredne komore FBiH i Grupacije su uspjeli obezbjediti kolektivni izlagački prostor za članove Grupacije automobilske industrije i sa predstavncima Wolfsburg AG, kao organizatorom sajma, dogovorili način učešća i ostale detalje kako bi bh. firme bile predstavljene na najbolji mogući način. Na trećem sastanku su predsjednik i potpredsjednici Grupacije razgovarali o stanju automobilske industrije u BiH, kao i načinima kako da firme članice Grupacije uz podršku Wolfsubrg AG-a dođu do novih poslova, projekata, neophodnih standarda, a sve u cilju bržeg razvoja bh. firmi i značajnijeg učešća u poslovima kod njemačkih proizvođača automobila. Dogovorene su posjete  firmama i sva infrastruktura Wolfsburg AG-a će biti dostupna članicama Grupacije.

Predstavnici Komore i Grupacije su održali sastanak sa dr. Reinhardom Jungom i dogovorili dalje zajedničke korake na Projektu “Razvoj automobilske industrije FBiH” koji je podržan od Vlade FBiH i SR Njemačke. Poznavajući značaj i potencijale bh. automobilske industrije, rukovodstvo Grupacije očekuje da Vlade i ministarstva prepoznaju automobilsku industriju kao stratešku granu i obezbijede podršku koja će rezultirati značajnim povećanjem radnih mjesta, povećanju izvoza, pružanje prilike mladim ljudima da ostanu u BiH da svoju egzistenciju obezbijede radeći u automobilskoj industriji.

Prema riječima potpredsjednika Privredne/Gospodarske komore FBiH Mirsada Jašarspahića, Komora će nastaviti započete aktivnosti i sa članovima strukovnih udruženja predlagati izvršnoj i zakonodavnoj vlasti mjere koje će osigurati bolji položaj i lakše poslovanje privrednim društvima.

akta.ba

Povezani članci

Back to top button