Vijesti iz zemlje

Dino ef. Maksumić magistrirao na Kairskom Univerzitetu

U maju ove godine na katedri za Šeri’at-Islamsko pravo, Fakulteta Dar el-Ulum pri Kairskom Univerzitetu, student Dino ef. Maksumić je uspješno odbranio magistarski rad pod naslovom: "Naučna studija i valorizacija autografa Fethu-l esrar Mustafe sina Jusufa Mostarca, Šejh- Juje, (umro 1119. h.) – poglavlja o naredbi i zabrani".

Mentor ovom djelu je istaknuti prijatelj BiH, prof.dr. Muhammed ed-Dusuki, koji je u dva navrata boravio u BiH, 1996. i 2010 god. Članovi komisije su bili prof. dr. Ibrahim Abdurrahim sa istoimenog fakulteta, i prof. dr. Muhammed Nedžib Ivedejn sa Pravnog fakulteta.

Rad se sastoji iz dva osnovna dijela. U prvom dijelu, Dino ef. Maksumić je predočio biografiju velikoga mostarskog alima, Šejha Juje koji je u arapskom svijetu skoro pa nepoznat. Objasnio je političke i društvene prilike u Mostaru i BiH koje su u to vrijeme bile vrlo turbulentne i napete. Rodna gruda šejha Juje je u tom periodu bila izložena raznim iskušenjima, od kukavičkog napada uskoka Stojana Jankovića na Mostar, prvi dan Ramazanskog bajrama 1695. god., do bezumnog paljenja Sarajeva, dvije godine poslije, od strane Eugena Savojskog. Ovi događaji su ostavili jasan trag na naučnu produktivnost Mustafe Ejubovića.

Drugi dio magistarskog rada je i obimniji jer se radi o (tahkiku) valorizaciji prva dva poglavlja o naredbi i zabrani, koji su zahtijevali dugo vremena i truda vezano za prepoznavanje i navikavanje na specifičnost rukopisa Mustafe Ejubovića kao i problem skraćenica koje je često koristio. Izvod hadisa koje je koristio u dokazivanju, a za koje ne navodi izvore niti prenosioca, je novopečenom magistru, predstavljao poseban izazov jer su korištene predaje vrlo često samo mali dio hadisa Poslanika, s.a.v.s, tako da ih je bilo vrlo teško naći ili ih Šejh Jujo prenosi u značenju, što je predstavljalo dodatan problem.

Kratka biografija

Dino Maksumić, rodom sa Gradske kod Ljubuškog, je rođen 1983. godine u Mostaru gdje je završio Karađoz-begovu Medresu u 357. generaciji.

Poslije završenog Fakulteta islamskih nauka, (usul-u- d-din) odsjek za Hadis i hadiske nauke pri Univerzitetu Al-Azhar, upisuje postdiplomski studij na Kairskom Univerzitetu Fakultetu Dar el-Ulum, na Katedri za Šeri’at, gdje je uspješno magistrirao.

Osnivač je i aktivan član Asocijacije studenata BiH u Egiptu kao i osnivač časopisa Glasnik navedene Asocijacije gdje objavljuje svoje radove i prijevode radova. Oženjen je i ima jednu kćer. Supruga Selvedina je također završila Karađoz-begovu medresu i Fakulteta za Šeri’at na Al-Azharu.

Autor: A.Bekrić

preporod.com

Povezani članci

Back to top button