Vijesti iz zemlje

Damir-ef. Babajić sportista općine Gradačac u 2017. godini

Komisija je na osnovu ranije izrađenih kriterija donijela Odluku ko su to najbolji sportisti na području ove Općine, gdje je i sam Damir, te koliki je doprinos KIK Zmaj Gradačac doprinio u razvoju ne samo sporta već i drugih univerzalno pozitivnih vrijednosti.

Da se radi o vrhunskom sportskom i čovjeku koji  baštini kulturne vrijednosti dokaz su priznanja koje je u proteklom periodu dobio od strane relevantnih institucija za doprinos pomenutih vrijednosti. Samo u prošloj godini dobitnik je nekoliko priznanja: za razvoj sporta, za afirmaciju univerzalno-pozitivnih vrijednosti, za razvoj kulture, a kruna je „Zlatna plaketa sa zlatnim grbom“ za realizaciju mnogobrojnih humanitarnih i socijalnih aktivnosti kao i promociju islamskih univerzalno pozitivnih vrijednosti.

Damir Babajić je dobitnik i posebnog priznanja Sportskog savez općine Srebrenik za afirmaciju sporta izvan granica općine Srebrenik.

Od sportiste do doktora nauka

Damir je svoje djelovanje usmjerio na poboljšanje kvalitete života osoba s posebnim potrebama, a to je dokazao i kroz svoje školovanje, jer je i magistarski rad a i doktorski rad usmjerio na pitanje osoba s posebnim potrebama.

U prošloj godini premijerno je prikazan i njegov dokumentarni film „Korak“ na TFF, koji je od nekoliko stotina filmova izabran da bude dio ovog, jednog od najvećih događaja u BiH, projekta. Njegov dokumentarni film „Bez predrasuda“ kojeg je radila TV Sarajevo 2014. godine je pogledalo stotine hiljada ljudi, a ono što je najvažnije jeste da je unijelo radost osobama s posebnim potrebama u njihovim životima. Damirov cjelokupni rad, na polju i sporta i kulture i naučnog rada, usmjeren je na populaciju osoba s posebnim potrebama, odnosno njegov doprinos poboljšanju kvalitete života pomenute populacije. To potvrđuje i kroz pisanje doktorske disertacije, koju će nadamo se uskoro odbraniti. On je do sada napisao i desetine naučno-stručnih radova, eseja, tri knjige, a njegova knjiga „Moj pogled na život iz kolica“ je pomogla mnogim osobama koje su u istoj ili sličnoj situaciji da prevaziđu prepreke i da nastave voditi sretne živote.

Njegova bogata bio/bibliografija pokazuje o kakvom profilu osobe se radi. Na naš upit kako stigne odgovoriti svim obavezama, odgovorio je: “Na prvom mjestu je vjera, ljubav prema Gospodaru…“ te nastavlja  „Da biste uspjeli u bilo kom pravcu  djelovanja potrebno je da imate ljubav prema tome što radite, drugo potrebno je kvalitetno rasporediti vrijeme koje vam je dato kao blagodet, treće, za uspjehe potrebni su vam ljudi koji vas, a i vi njih, razumiju, te kao četvrto potrebno je biti uporan.“

Priznanje mu je uručio načelnik općine Gradačac mr.sc Edis Dervišagić.

Iz bio/bibliografije mr.sci Damir-ef. Babajića:

Damir Babajić rođen je 28. 08. 1982. godine u Gračanici. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu upisao 2009. godine a završio 2012. godine. Iste godine upisao je postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Dana 17. 06. 2015. godine uspješno odbranio magistarski rad na temu: “Teologija praktičnog djelovanja muslimana i utjecaj religioznosti roditelja na kvalitet brige prema djeci s invaliditetom” pod mentorstvom prof. dr. Samir Beglerović, te stiče naučni stepen Magistar islamskih nauka (oblast Akaida). U školskoj 2016/17. Godini upisuje treći ciklus studija na FIN-a/doktorski studij, te u fazi je izrade doktorske teze.

Damir je objavio tri knjige:

 1. Ne gubite nadu u Allahovu milost, Selimpex, Srebrenik, 2006.
 2. Dovište Ratiš, nekad i sad, BZK Preporod, Srebrenik, 2011.
 3. Moj pogled na život iz kolica, PrintCom, Tuzla, 2013.

Damir je objavio i naučno-stručne radove:

 1. Obnova i reforma u diskursu Husein ef. Đoze, Časopis za odgoj i obrazovanje Muallim, broj 53, str. 142-149.
 2. Procjena religioznosti kod roditelja djece s cerebralnom paralizom, 5. Međunarodni naučni skup specijalna edukacija i rehabilitacija danas, Zbornik radova, Beograd, 2011.
 3. Uloga i značaj sporta za osobe sa invaliditetom, Zbornik naučnih i stručnih radova 5. Međunarodni simpozijum sport i zdravlje, Tuzla, 2012., str. 336-339.
 4. Značaj i uloga radne obaveze za osobe sa invaliditetom, Zbornik radova II međunarodna naučno-stručna konferencija interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije Brčko, 2012., str. 27-33.
 5. “Djela Muhameda Asada i njegova poruka Kur’ana” Glasnik Rijaseta IZ-e u BiH, br. 11-12, Rijaset islamske zajednice u BiH, novembar-decembar 2014., VOL LXXVI, str. 1057-1076.
 6. Podrška djeci s poteškoćama u učenju u redovnim školama, Časopis za odgoj i obrazovanje Muallim, broj 57, 2014., str. 64-69.
 7. U iskušenju se prepoznaje iman, Saff, Zenica, 2009.
 8. Osobine uspješnog imama, Novi horizont 152 godina 13, Zenica, april 2012.
 9. Osobine uspješnog imama, Novi horizont 153 godina 13, Zenica, maj 2012.
 10. Osobine uspješnog imama, Novi horizont 154 godina 13, Zenica, maj 2012.
 11. Utjecaj prenatalnih etioloških faktora i tip cerebralne paralize, Zbornik radova I međunarodni kongres Fizioterapeuta FBiH u Mostaru, Komora Fizioterapeuta FBiH, Mostar, 2015., str. 27-33.
 12. Teologija praktičnog djelovanja muslimana, Glasnik Rijaseta IZ-e u BiH, br. 7-8, Rijaset islamske zajednice u BiH, juli-avgust 2015., VOL LXXVII, str. 735-752.
 13. Odnos islama prema osobama s invaliditetom, Glasnik Rijaseta IZ-e u BiH, br. 9-10, Rijaset islamske zajednice u BiH, septembar-oktobar 2015., VOL LXXVII, str. 869-890.
 14. Odnos islamske zajednice u BiH prema osobama s invaliditetom, Zbornik radova III Međunarodne naučno-stručne konferencije “Profesionalna rehabilitacija: Stanje, perspektive i mogućnosti” Tuzla 10-13.12.2015. godine, ERF Tuzla i Centar za profesionalnu rehabilitaciju Tuzla, str. 65-67.
 15. Uloga islamske zajednice u BiH u doprinosu kvalitete života osoba s invaliditetom, IIN Preporod br. 24/1058., od 15. decembra 2015. godine, str. 20.
 16. Osnove praktičnog djelovanja muslimana, Glasnik Rijaseta IZ-e u BiH, br. 11-12, Rijaset islamske zajednice u BiH, novembar-decembar 2015., VOL LXXVII, str. 1085-1102.
 17. Kvaliteta života djece s invaliditetom, Časopis Defektologija, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Tuzla, 2015.,
 18. Teološko praktičan rad: savjetovanje, Glasnik Rijaseta IZ-e u BiH, br. 9-10, Rijaset islamske zajednice u BiH, septembar-oktobar 2016., VOL LXXVII.
 19. Utjecaj religioznosti na kvalitet brige roditelja djece s posebnim potrebama, Časopis za odgoj i obrazovanje Muallim, broj 70, ljeto 2017., str. 72-79.
 20. Kvaliteta brige roditelja prema djeci s invaliditetom, u: Zbornik radova II međunarodni kongres Fizioterapeuta FBiH u Mostaru, Komora Fizioterapeuta FBiH, Mostar, 2017., str. 81-90.
 21. Osnove vjersko-praktičnog rada musliamana izražene u Kur’anu i Sunnetu, Glasnik Rijaseta IZ-e u BiH, br. 11-12, Rijaset islamske zajednice u BiH, novembar-decembar 2017.

Recenzent knjiga:

 1. „Djevojka sa bisernom suzom“, autorice Fikrete Karić, Sabah print, Vranovići, 2012.,
 2. „Ispunjena želja“, autorice Emine Ćorić, PrintCom, Italija, 2014.,
 3. „Poema o Srebrenici“ autora Vehbije Ibrahimović, Selimpex, Srebrenik, 2015.,
 4. „Nesretna ljubav“ autorice Ismete Sinanović, Selimpex, Srebrenik, 2015.,
 5. “Prisutnost vjerske prakse kod muslimanske omladine u vremenu postmoderne svjetovnosti (primjer gimnazijalaca USK) autora mr.sc Haris Islamčević, Kalem doo, Sanski Most, 2015.

Urednik:

 1. Glavni i odgovorni urednik mektebskog lista “Kandilj” od 2012-,
 2. „Poema o Srebrenici“ autora Vehbije Ibrahimović, Selimpex, Srebrenik, 2015.,
 3. „Bilten 2013“ Medžlisa islamske zajednice Srebrenik,
 4. „Bilten 2014“ Medžlisa islamske zajednice Srebrenik.
 5. “Bilten 2014” Prosvjetitelj-Muallim Srebrenica-općinski tim Srebrenik,
 6. „Bilten 2015“ Medžlisa islamske zajednice Srebrenik,
 7. “Bilten 2016” Prosvjetitelj-Muallim Srebrenica-općinski tim Srebrenik,
 8. „Bilten 2016“ Medžlisa islamske zajednice Srebrenik,
 9. “Bilten 2017” Prosvjetitelj-Muallim Srebrenica-općinski tim Srebrenik,
 10. „Bilten 2017“ Medžlisa islamske zajednice Srebrenik.

Certifikati:

 1. Certifikat „Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije“, Centar za edukaciju i profesionalnu rehabilitaciju, Tuzla, 2013.,
 2. Certifikat „ Profesionalno usavršavanje vjerskih službenika, Institut Ibn-Sina, Republika Iran i muftijstvo Tuzlansko, 4-21.6.2007. Gradačac,
 3. Certifikat o završenom kursu Informatike, poznavanje rada na računaru ( I-IV stepen),
 4. Certifikat “Važnost islamske vjeronauke“ Muftijstvo Tuzla, 2007..
 5. Certifikat “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala”. Eduakcijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 29.5.-2.6.2013., Pula,
 6. Certifikat “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala”. Eduakcijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 25.5.-29.5.2013. Pula.
 7. Certifikat „Hans Seidel Foundation the Robert Schuman institute and the New initiatives CENTRE“, 7-9-6.2013., Zenica,
 8. Certifikat „ Sport i Zdravlje“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzla, 6 međunarodni simpozij, 1-2.6.2012., Tuzla,
 9. Certifikat „ Inkluzija djece i omladine s poteškoćama u učenju“, Udruženje roditelja, invalidnih osoba i djece sa posebnim potrebama „Osmijeh“ Olovo 31.5.2013.
 10. Certifikat „ Fizioterapija“, Komora Fizioterapeuta FBiH – I  međunarodni kongres, 5-7.6.2015., Mostar,
 11. Certifikat “Mekteb-odgojna ustanova“ Seminar, Muftijstvo Tuzla, 1.9.2005., Srebrenik,
 12. Certifikat “Stručni seminar za imame“ Muftijstvo Tuzla, 11.4.2006., Srebrenik,
 13. Certifikat “Perspektive Rezolucije o tumačenju Islama i  njena primjena“ Muftijstvo Tuzla i MIZ Gradačac, 12.4.2007.,  Gradačac,
 14. Certifikat Međunarodne naučno-stručne konferencije “Profesionalna rehabilitacija: Stanje, perspektive i mogućnosti”, ERF Tuzla i Centar za profesionalnu rehabilitaciju Tuzla, 10-13.12.2015., Tuzla,
 15. Certifikat „Profesionalna rehabilitacija“, Komora dipl. fizioterapeuta BiH, 14-15.5.2011., Fojnica,
 16. Certifikat „Imamski poziv, vjerski radikalizam i nasilni ekstremizam“ Seminar, Muftijstvo Tuzla, 9.11.2016. g., Tuzla,
 17. Certifikat Međunarodne naučno-stručne konferencije “Saradnja u Zajednici”, ERF Tuzla i MFS EMMAUS Doboj Istok, 1.4.2017., Doboj Istok,
 18. Certifikat „ Fizioterapija“, Komora Fizioterapeuta FBiH – II  međunarodni kongres, 31.08.-2.09.2017., Mostar,
 19. Certifikat “Susret bibliotekara ustanova Islamske zajednice“ Seminar, Gazi Husrev-begova biblioteka Sarajevo, 11.10.2017. g.

Učešća na simpozijumima:

 1. “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala”, Eduakcijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Pula-gost predavač,
 2. „Sport i Zdravlje“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzla, 6 međunarodni simpozijum-gost predavač
 3. „Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije“, II međunarodna naučno-stručna konferencija interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije, Centar za edukaciju i profesionalnu rehabilitaciju Tuzla, Brčko-gost predavač
 4. „Profesionalna rehabilitacija“, Komora dipl.fizioterapeuta BiH, Fojnica-gost predavač
 5. „ Fizioterapija“, Komora Fizioterapeuta FbiH, I međunarodni kongres, Mostar–gost predavač
 6. „ Inkluzija djece i omladine s poteškoćama u učenju“, Udruženje roditelja, invalidnih osoba i djece sa posebnim potrebama „Osmijeh“ Olovo, I međunarodna konferencija–gost predavač
 7. Međunarodna naučno-stručna konferencija “Profesionalna rehabilitacija: Stanje, perspektive i mogućnosti”, ERF Tuzla i Centar za profesionalnu rehabilitaciju, Tuzla – gost predavač
 8. Međunarodna naučno-stručna konferencija “Saradnja u Zajednici”, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzla i MFS EMMAUS, Doboj Istok – gost predavač
 9. „ Fizioterapija“, Komora Fizioterapeuta FBiH, II međunarodni kongres Mostar – gost predavač

Nagrade i priznanja:

 1. Nagrada i priznanje KIK Maribor,
 2. Dobitnik priznanja KIK Gradiška, Italija,
 3. Sportista godine 2009. općine Gradačac,
 4. Zlatna plaketa „Prosvjetitelj-muallim Srebrenica“,
 5. Priznanje Medžlisa islamske zajednice Srebrenik za nesebičan rad i zalaganje u Islamskoj zajednici,
 6. Priznanje Medžlisa islamske zajednice Srebrenik za doprinos u razvoju svijesti o mektebu,
 7. Priznanje „JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik: Narodna biblioteka Srebrenik“, za saradnju i realizaciju kulturno-afirmativnih oblika rada,
 8. Priznanje BZK “Preporod” Srebrenik,
 9. Priznanje Sportskog saveza općine Srebrenik za doprinos razvoja sporta i kulture općine Srebrenik,

Damir je član mnogobrojnih udruženja koja se tiču osoba s posebnim potrebama, te udruženja koja se bave pitanjima promocije islamskih pozitivnih vrijednosti: “Prosvjetitelj muallim- Srebrenica” član, Predsjednik “Prosvjetitelj muallim-Srebrenica” tim Srebrenik, član reprezentacije BiH košarke u kolicima, član IO BZK Preporod Srebrenik, član IO KIK Zmaj Gradačac, Sekretar centra za edukaciju i profesionalnu rehabilitaciju Tuzla. Volonterski radi u centru za edukaciju i profesionalnu rehabilitaciju Tuzla, koji se svojom statutarnom koncepcijom i strateškim ciljevima zalaže za integraciju osoba s posebnim potrebama u radnu sredinu.

Uz poznavanje arapskoga i engleskog jezika,  Damir je saradnik nekoliko informativnih portala (medzlisizsrebrenik.com, muftijstvotz.ba, rijaset.ba, bir.ba, pressing.ba, radiosrebrenik.ba, ntvjata.ba, dzematrahic.com, ), te Islamskih informativnih novina „Preporod“, gdje je objavio preko stotinu članaka.

preporod.com

Povezani članci