Islamske teme

Da li musliman treba mrziti nemuslimane?

Pitanje:

Šta islam kaže za mržnju prema nemuslimanima? Šta trebamo osjećati prema članovima naših porodica, a koji nisu muslimani?

Odgovor:

Kur'an podučava muslimana da treba mrziti laž, neistinu, iskrivljena vjerovanja i zabludu, i kao posljedicu toga, da mrzi oblike ispoljavanja neistine i devijantnih vjerovanja koje praktikuju nemuslimani.

Međutim, musliman ne mrzi druge ljude i nemuslimane same po sebi. Tačnije, musliman treba da im želi svako moguće dobro i da se nada da će oni dobiti uputu i biti spašeni kazne u Vatri.

Kada neki od nemuslimana dobije uputu, musliman se treba obradovati zbog njegovog dobra kao što se je obradovao Muhammed, a.s., kada je bolesni jevrejski dječak primio islam neposredno prije smrti. Poslanik, a.s., je, napuštajući njegov dom, rekao: „Hvaljen neka je Allah koji je ovog dječaka spasio džehennemske vatre!“

Musliman bi trebao da mrzi grijehe i zabludu koja se nalazi kod ljudi, ali ne i da mrzi ljude same po sebi. Iz tog razloga, muslimanu se ne može prigovoriti ljubav prema sinu, ženi i drugima, pa i ako nisu muslimani.

Međutim, ta naklonost ga ne smije dovesti do toga da zanemari neke dijelove svoje vjere. Zbog toga su ukoreni muslimani koji, zbog svojih žena i djece, nisu učinili hidžru iz Mekke u Medinu, iako im je to naređeno.

Možemo reći da mržnju podstiču određeni zapadni i nemuslimanski političari i medijske ličnosti koji rade sve što je u njihovoj moći da rasplamsaju mržnju prema muslimanima u različitim dijelovima svijeta. Na taj način kao da žele muslimanima dati lekciju iz mržnje i netolerancije.

Ukoliko se jave neki umjereni i razumni glasovi na Zapadu ili mjestima poput Indije, uguši ih zaglušujuća buka ekstremizma i antiislamske retorike.

Moramo priznati da se iste stvari mogu reći i o muslimanima.

Ipak, moram naglasiti da Zapad guši umjerene i razumne glasove u muslimanskom svijetu koji slijede ispravnu islamsku metodologiju, metodologiju koja je put spasa za muslimanski ummet.

Odgovorio: Selman ibn Fehd El-Aude

Izvor: islamtoday.net

Za Akos.ba preveo i obradio: Nedim Botić 

Povezani članci

Back to top button