Islamske temeU Fokusu

Da li Kur’an treba objašnjenje?

Uzvišeni Allah u Kur'anu na određenim mjestima tvrdi da se njegovi ajeti sami objašnjavaju, da su lahki za shvatiti i da imaju jasnu poruku. Dakle, svako dodatno objašnjenje trebalo bi biti suvišno. Zato je onda toliki naglasak na Poslanikovom objašnjenju?

Pitanje je da li Kur’an treba ikog da ga objašnjava.

Uzvišeni Allah u Kur’anu na određenim mjestima tvrdi da se njegovi ajeti sami objašnjavaju, da su lahki za shvatiti i da imaju jasnu poruku. Dakle, svako dodatno objašnjenje trebalo bi biti suvišno. Zato je onda toliki naglasak na Poslanikovom objašnjenju?

Odgovor na ovo pitanje možemo naći u samom Kur’anu. Kombinovana studija relativnih ajeta otkriva da se Kur’an bavi dvjema različitim vrstama tematike. Jedna vrsta je o općim izjavama o jednostavnoj stvarnosti što uključuje historijske događaje koji se odnose na prethodne Poslanike i njihove narode, na ajete o Allahovoj blagodati koju je dao čovječanstvu, stvaranje nebesa i zemlje, kosmološke znakove božanske moći i mudrosti, uživanje u Džennetu i kazne Džehennema, i slične stvari.

Druga vrsta tematike se odnosi na imperative Šerijata, odredbe Islamskog prava, i druge akademske predmete. Prvi tip tema, koji se u Kur’anu naziva Zikrom (lekcija, propovjed, savjet), je, bez sumnje, tako jednostavan za shvatiti da se čak i nepismena osoba može okoristiti bez obraćanja ikome drugom za pomoć. Ovo su teme o kojima Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:

„A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za učenje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?“ (Al-Kamer, 22)

Riječ “za zikr“ (shvatanje pouke) znače da se lahkoća Kur’ana odnosi na teme prve vrste. Osnovni naglasak ajeta je na uzimanju pouka iz Kur’ana i tome da je lahak samo u ovu svrhu. Ali ni u kom slučaju se ovo značenje ne može proširiti na pravna pravila i tumačenja pravnih i doktrinarnih odredbi sadržanih u Knjizi. Da je tumačenje čak i ove vrste tema otvoreno za sve, bez obzira na obim proučavanja, Uzvišeni Allah ne bi povjerio Poslaniku, neka je salavat i selam na njega, funkciju “podučavanja“ i “objašnjenja“ Knjige. Prethodno navedeni ajeti koji predstavljaju Poslanika, neka je salavat i selam na njega, kao i onog koji “podučava“ i “objašnjava“ Časni Kur’an, su izričiti po pitanju da Knjiga treba nekogizaslanika da je podučava i objašnjava. Što se tiče ajeta koji trebaju objašnjenje, Uzvišeni Allah u časnom Kur’anu sam kaže:

„To su primjeri koje Mi ljudima navodimo, ali ih samo učeni shvaćaju.“ (Al-Ankebut, 43)

Dakle, jednostavnost ajeta prvog tipa ne isključuje potrebu za Poslanikom koji može objasniti sve pravne i praktične implikacije naredbi sadržanih u Kur’anu.

Izvor: “Važnost sunneta u islamu“
Autor: Muhammed Tekki Usmani
Za Akos.ba priredila: Medina Kanlić

Povezani članci

Back to top button