Islamske teme

Čovjek je s onim koga voli

LJUBAV BEZ USLOVLJAVANJA

“Čovjek je s onim koga voli.”

Porijeklo hadisa

Prenose ga autori pet hadiskih zbirki (Kutubu sitte, osim Ibn Madže) zatim Ahmed u Musnede, od Enesa, radijallahu anhu. Sujutija kaže za ovaj hadis da je mutevatir.

Povod nastanka

Povod ovog hadisa je jedno konkretno pitanje koje je upućeno direktno Allahovom Poslaniku. Pitanje se odnosilo na status ljubavi koju neko osjeća prema svom narodu. Alejhisselam je rekao: “Čovjek je s onim koga voli.”

Komentar

Allah, dželle šanuhu, Kurʼanu kaže: Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti. (Ali Imran, 31.) Naš narod kaže: “S kim si, onakav si”, što znači da je čovjek sličan onome s kim se druži, ili voli one koji su slični njemu. Ako mi volimo Allaha i On će nas voljeti. U prednjem ajetu ljubav od strane Allaha, dželle šanuhu, prema Njegovom robu, uslovljena je ljubavlju prema Allahovom Poslaniku. Ali, ta ljubav se ne zadržava samo na strastvenim osjećajima, već se proteže na uvjerenje i praktičnu primjenu onoga što On voli.

Neki beduin je upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme: “Kada će biti Smak svijeta?” A on mu reče: “Teško tebi!” Šta si pripremio za njega?” “Za njega sam pripremio samo to što volim Allaha i Njegova Poslanika”, odgovori on. “Ti ćeš biti s onim koga voliš”, reče Allahov Poslanik. “A također i mi”, rekosmo mi. “Da”, reče Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, a mi se obradovasmo toga dana.  (Buharija)

Sličan hadis prenosi se od Ebu Vaila koji je kazao: “Kazivao je Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, da je došao neki beduin kod Poslanika i rekao: “Allahov Poslaniče, šta kažeš za čovjeka koji voli neke ljude, ali ih ne može dostići (po djelima)” “Čovjek će biti s onim koga voli”, reče Poslanik.” Zajedničko kod svih ovih predaja jeste potvrda činjenice da je ljubav nešto što spaja i na toj osnovi gradi odnose. U ovom kontekstu ako je riječ o iskrenoj ljubavi koja je zasnovana na imanu onda ono što slijedi može biti samo hajr, na oba svijeta. Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenio je riječi Allahovog Poslanika: “Kod koga bude troje, osjetit će slast vjerovanja; onaj kome od Allaha i Njegovog Poslanika nema niko draži, onaj koji voli drugog samo zbog Uzvišenog Allaha i onaj koji prezire da se vrati u nevjerstvo, pošto ga je Allah spasio, onako kao što prezire da bude bačen u vatru.” (Buharija)

Izvor: Povodi nastanka Vjerovjesnikovih hadisa
Autor: Mirsad Mahmutović
Za Akos.ba izdvojila i pripremila: Selma M.

Povezani članci

Back to top button