Vijesti iz zemlje

CNS u Livnu organizovao radionicu o slobodi vjere

Treća radionica u nizu koja tretira pitanje slobodi vjere i uvjerenja održana je u subotu, 21. marta 2015. godine u Livnu. Radionica je okupila dvadeset i pet polaznika različitih profila, profesija i religijskih pripadnosti sa područja Livna, Glamoča, Tomislavgrada i Bosanskog Petrovca.

 

Radionica, čiji su organizatori Centar za napredne studije i Fondacija Konrad Adenauer, realizovana je uz podršku Odbora za međureligijsku saradnju, osnovanog od strane Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, koji djeluje na ovom području od kraja 2012. godine.

Livno: Treća radionica o slobodi vjere

Livno: Treća radionica o slobodi vjere

Na samom početku radionice, prisutne je pozdravio Elvis Kondžić, predstavnik Fondacije Konrad Adenauer, Mirnes Duranović ispred Centra za napredne studije, te Edin Jašarević u ime Odbora za međureligijsku saradnju.

Prvi dio radionice bio je rezervisan za temu pod nazivom  Sloboda vjere i uvjerenja: teoretski okvir tokom koje je prof. Fikret Karčić predstavio teoretske postulate i kretanje prava na slobodu vjere u različitim društvima svijeta kroz povijest. Emir Kovačević je polaznike upoznao sa historijatom i ingerencijama Evropskog suda za ljudska prava, dok su učesnici kroz radionicu imali priliku diskutovati i odlučivati o određenim sudskim procesima pokrenutim na spomenutom sudu.

Livno: Treća radionica o slobodi vjere

Livno: Treća radionica o slobodi vjere

Završna sesija pod nazivom Sistem zaštite slobode vjere i uvjerenja u Bosni i Hercegovini,a koju je vodila mr. Đermana Šeta, sadržavala je niz informacija u vezi sa Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, što je rezultiralo izuzetno konstruktivnom raspravom polaznika radionice.

Radionica nastoji podići svijest o slobodi vjere i uvjerenja kod određenog broja stanovnika Bosne i Hercegovine, te svijest o mehanizmima kako zaštititi ili omogućiti vjerske slobode.

 

cns.ba

Povezani članci

Back to top button