Vi ste ovdje
Home > Vijesti > Vijesti iz zemlje > Budžet Općine Novi Grad za 2019. godinu 40.846.000 KM

Budžet Općine Novi Grad za 2019. godinu 40.846.000 KM

Općinsko vijeće Općine Novi Grad Sarajevo na jučerašnjoj je sjednici jednoglasno usvojilo Nacrt budžeta za 2019. godinu u iznosu od 40.846.000 KM i uputilo ga u javnu raspravu u trajanju od 21 dan. Do tada će građani i ostali zainteresirani subjekti s područja Novog Grada, moći dostavljati svoje prijedloge, sugestije i primjedbe nakon čega će se izraditi prijedlog budžeta koji će biti dostavljen Vijeću na razmatranje i usvajanje.

 „Kao i do sada oko polovina sredstava predviđena je za kapitalne projekte kojih Općina realizira najviše. Oko 25 posto planirano je za tekuće grantove kao što su stipendiranje učenika, studenata i sportista, pomoć u  liječenju teško oboljelih građana i sl., a nešto manje od jedne četvrtine budžeta odnosi se na troškove rada administracije“, kazao je Općinski načelnik Semir Efendić, istakavši da se budžet može smatrati razvojnim, obzirom da se na drugim nivoima vlasti preko 90 posto budžetskih sredstava usmjerava u tekuća izdvajanja.

Načelnik je pozvao zainteresirane subjekte, naročito savjete mjesnih zajednica i sve građane da učestvuju u javnim raspravama koje će se u narednom periodu  održati u svim mjesnim zajednicama na teritoriji općine Novi Grad i time daju svoj doprinos da budžet Općine za narednu godinu bude što kvalitetniji i bolji.

Općinsko vijeće započelo je i realizaciju svojih nadležnosti kada je u pitanju donošenje regulacionih planova, što je prije donošenja novog Zakona o prostornom uređenju provodilo Gradsko vijeće. U tom smislu, na prijedlog Službe za urbanizam, stambene, imovinsko – pravne geodetske poslove i katastar nekretnina krenulo se u izmjenu i dopunu Odluke o provođenju Regulacionog plana „Briješće“ kojom će se omogućiti legalizacija više od stotinu objekata, koji do sada nisu mogli biti legalizirani zbog njihove visinske pozicioniranosti iznad kote gradskog vodosnabdijevanja, iako su ti objekti na neki način riješeni i u njima se godinama živi.

Izmjenom ove Odluke riješit će se decenijski zahtjevi građana dijela naselja Briješće, gdje je 109 objekata markirano i ima spremne urbanističko – tehničke uslove, a izmjenom člana 17. ranije Odluke omogućit će se njihova legalizacija.

Također, usvojena je i Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Vitkovac“ , kojom je planirana izgradnja naseljske saobraćajnice obzirom da je postojeća vrlo nepovoljna posebno u zimskim uvjetima. Radi se o strmoj i uskoj saobraćajnici, a ideja je da se uradi šira saobraćajnica koja će rasteretiti saobraćaj za naselja Boljakov Potok i Vitkovac.

Podsjećamo, Zakonom o prostornom uređenju koji je usvojen 2017. godine dato je ovlaštenje lokalnim zajednicama da postupaju u pogledu izrade provedbeno – planske dokumentacije čeme su  stvoreni preduslovi za izmjene i dopune postojećih, a tako i usvajanje novih regulacionih planova, što bi trebalo doprinjeti bržem i efikasnijem usvajanju tih dokumenata, a samim tim i stvaranja još boljih uslova življenja kako u općini Novi Grad tako i u Kantonu Sarajevo.   

akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top